1. Pro zákazníky
  2. Dopravní nehoda

DOPRAVNÍ NEHODA

Kdy volat policii?

Policii volejte k nehodě vždy v následujících případech, pokud:
dojde k usmrcení nebo zranění osoby - je nutné věnovat pozornost i zraněním, která se na první pohled jeví jako bezvýznamná či skrytá – následně z nich mohou být závažné zdravotní komplikace. Pokud máte jakékoli pochybnosti o zranění a jejich vážnosti, informujte raději o nehodě policisty,
dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč, dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby (s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na DN – např. služební nebo půjčené vozidlo, leasing apod.),
dojde k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. svodidla, dopravní značka, zábradlí mostu,…),
dojde k pojistné události, která vznikne trestným činem –např. vandalismus, vykradení nebo odcizení vozidla. V tomto případě výše škody nerozhoduje!
dojde ke srážce se zvěří,
se jako účastníci dopravní nehody nedokážete dohodnout na míře zavinění
nebo když sami nebudete po nehodě schopni obnovit plynulost provozu,

V případě všech ostatních dopravních nehod, prosím, postupujte následovně:
S ostatními účastníky nehody vyplňte společně „Záznam o dopravní nehodě“. Formulář Záznam o dopravní nehodě musí vyplnit každý účastník nehody. Všechny vyplněné formuláře je nutné předložit pojišťovně. Tento formulář je předán zákazníkovi spolu s Driver setem. Použijete-li jej, prosím, kontaktujte TFSCZ a vyžádejte si zaslání nového formuláře od nás nebo si ho případně můžete vyžádat přímo u pojišťovny.
Pokud by Vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii.
Odepřením sepsat záznam o nehodě se účastník dopravní nehody dopustí přestupku.

Doporučujeme!
Umožní-li Vám to okolnosti nehody, pokuste se hned na místě požádat viníka nehody, aby ihned nahlásil nehodu na zelenou bezplatnou linku své pojišťovny. Získá tak ihned číslo pojistné události, jež Vám může sdělit a pomoci tak urychlit vyřízení pojistné události.

Povinné ručení
Vaše vozidlo je vybaveno pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), tzv. „zelenou kartou“. Pojištění se vztahuje pouze na státy, které jsou na zelené kartě uvedeny.
Limity pojistného plnění za škodu na majetku nebo újmu na zdraví jsou standardně 150 miliónů Kč. Individuálně mohou být dohodnuty i jiné varianty výše těchto limitů.

Pojištění osob
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno doplňkovým úrazovým pojištěním osob přepravovaných motorovým vozidlem, pojistné krytí se vztahuje na řidiče pojištěného vozidla a osoby cestující v prostoru určeném pro přepravu cestujících.