1. Pro zákazníky
  2. Dopravní nehoda
  3. Nahlásit nehodu

NAHLÁSIT NEHODU

Postup při řešení pojistné události

Oznamte účast na DN Policii ČR vždy, kdy tuto povinnost ukládá zákon viz. kapitola „Kdy volat policii?“
Je-li to možné, zajistěte si kopii daného policejního protokolu nebo alespoň jeho číslo jednací a přesnou adresu složky Policie ČR, která danou pojistnou událost vyšetřovala.
Prosím, nahlaste všechny pojistné události do 3 dnů
Vaše leasingová smlouva obsahuje kompletní služby, tj. i vč. řešení pojistných událostí. Jakoukoliv dopravní nehodu, prosím, nahlaste na e-mail likvidace.kinto@toyota.cz.

Předem si připravte naskenované dokumenty:

1. Řidičský průkaz
2. Záznam o dopravní nehodě
3. Policejní protokol (pokud byl vystaven)
4. Fotodokumentace z místa nehody (pokud je k dispozici)
5. Fotodokumentace poškození (pokud je k dispozici)

Po nahlášení pojistné události Vám bude zasláno potvrzení, že nahlášení bylo provedeno a obdržíte číslo pojistné události, pod kterým je škoda evidována. Toto číslo, prosím, předejte v preferovaném autorizovaném servisu značky vozidla přijímacímu technikovi. Bez předání tohoto čísla nemůže být zahájena oprava vozidla.

Odcizení vozidla

Po zjištění krádeže vozidla je postup stejný jako u každé pojistné události z havarijního pojištění. Je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit Policii ČR, nechat vše protokolárně vyšetřit a zajistit kopii daného protokolu nebo alespoň jeho číslo jednací a přesnou adresu složky Policie ČR, která pojistnou událost vyšetřovala.
POZOR – řídíte vozidlo v operativním leasingu. Vozidlo je ve vlastnictví a majetku společnosti TFSCZ. Jakékoliv poškození, a tedy i krádež, je tedy způsobena tzv. třetí straně – proto je VŽDY nutné volat Policii ČR.
Vaše leasingová smlouva OBSAHUJE kompletní služby, tj. i vč. řešení pojistných událostí, pojistnou událost tedy nahlaste k nám na mail likvidace.kinto@toyota.cz

Postup při uplatňování plnění z dodatečných pojištění

Pojištění osob/sedadel – pokud je pojistné za toto pojištění zahrnuto do leasingové splátky, uplatňuje se vždy současně s řešením pojistné události.
Pojištění skel – pokud je toto pojištění součástí služeb zahrnutých do leasingové splátky, nahlaste tuto pojistnou událost nejpozději do 3 dnů od data pojistné události. Postup je stejný jako u řešení události z havarijního pojištění.
Pojištění zavazadel – stejně jako při krádeži vozidla či krádeži jeho vybavení i v tomto případě je třeba volat Policii ČR. Postup je stejný jako u řešení události z havarijního pojištění.