1. Pro zákazníky
  2. Opravy a údržba

OPRAVY A ÚDRŽBA

Pravidelné servisní prohlídky vozidla

V průběhu používání vozidla je nutné provádět na vozidle:

Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem
Výrobcem předepsané intervaly údržby vozidel jsou uvedeny v materiálech výrobce, které jste získali při předání a převzetí vozidla (servisní knížka, manuál k obsluze vozidla). Předepsané intervaly musí být dodrženy z důvodů správné funkce vozidla i kvůli možnosti eventuálního uplatnění oprav zdarma u poruch vozidla v záruční době! Povolená tolerance je 1 000 km nebo 1 měsíc.

Servisní kniha
Máte povinnost zajistit pravidelné aktualizování a orazítkování servisní knihy po každé prohlídce vozidla.

Údržba, výměna dílů a servis v rámci provozního opotřebení vozidla.
Díly a příslušenství podléhající provoznímu opotřebení je nutné kontrolovat a měnit dle jejich aktuálního stavu tak, aby byly vždy zachovány všechny funkce nutné k celkovému chodu vozidla a bezpečnosti jeho provozu (provozní kapaliny, brzdy, stěrače atd.).

Opravy
Případné poruchy a problémy se standardním fungováním vozidla řeší opravou autorizované servisy výrobce vozidla v rámci záručních podmínek.

Veškeré servisní úkony musí být prováděny výhradně v síti autorizovaných servisů příslušné značky vozidla.
U vozidel, která jsou vybavena dodatečně namontovaným elektronickým nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením, je třeba při každé pravidelné servisní prohlídce objednat také kontrolu správné funkce daného zařízení (neplatí pro aktivní vyhledávací systémy).

Předání vozidla do servisu a jeho vyzvednutí

Při předávání vozidla do servisu, prosím, předložte servisní knížku vozidla. Při sepisování zakázky je povinností preferovaného autorizovaného servisu značky vozidla stanovit předpokládanou cenu a termín dokončení servisního úkonu.
Při předávání vozidla do servisu prosím vyplňte „Objednávkový list – Údržba a opravy“ Příslušný preferovaný autorizovaný servis značky vozidla zkontaktuje TFSCZ a vyžádá si schválení servisního úkonu.
V případě pravidelné servisní prohlídky nebo opravy během záruky, prosím, zkontrolujte, zda byl preferovaným autorizovaným servisem značky vozidla proveden zápis do servisní knížky vozidla!