1. Pro zákazníky
  2. Pneuservis

PNEUSERVIS

Kdy vyměnit pneumatiky (zimní i letní):

Opotřebení letních pneumatik na 2 mm vzorku (zákonný limit je 1,6 mm).
U zimních pneumatik postupujte v souladu s příslušnými účinnými právními předpisy (zákonný limit je 4 mm).
Neopravitelné poškození pneumatiky.
Výměna pneumatik letních za zimní a naopak.
Dbejte na to, aby zimní pneumatiky byly na vozidle nejpozději k 1. listopadu daného roku, přezutí na letní pak neprovádějte dříve než 1. dubna roku následujícího. Upravuje-li termín pro výměnu zimních pneumatik za letní příslušný účinný právní předpis, postupujte, prosím, v souladu s tímto právním předpisem.
Telefonicky, prosím, dohodněte termín a čas přistavení vozidla do pneuservisu. Včasnou rezervací termínu a návštěvou pneuservisu se můžete vyhnout náporu zákazníků, který každým rokem nastává těsně na začátku období sezónních výměn pneumatik.
Je-li Vaše vozidlo vybaveno speciálními pneumatikami, je lépe předem se telefonicky ujistit, zda jsou tyto pneumatiky skladem.
Defekty pneumatik je třeba řešit urychleně (nejlépe v den poškození).

Předání vozidla do pneuservisu

Při předávání vozidla do pneuservisu, prosím, vyplňte „Objednávkový list – Údržba a opravy“.
V případě výměny letních pneumatik za zimní, a naopak je možné nechat pneumatiky též uskladnit. Využijete-li této služby, uschovejte, prosím, pečlivě tzv. „skladový list“, jenž obdržíte. Budete jej potřebovat při další výměně pneumatik.