1. Pro zákazníky
  2. Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ukončení leasingu

Tuto kapitolu jsme pro Vás připravili, abychom Vám pomohli zajistit bezproblémové vrácení vozidla po skončení operativního leasingu. Vozidlo by mělo být v souladu s podmínkami leasingové smlouvy vráceno ve stavu odpovídajícímu „přiměřenému opotřebení“. Akceptovatelné poškození značí zhoršení stavu vozidla plynoucí z normálního obvyklého užívání a provozu vozidla. Nezahrnuje jakékoli zhoršení stavu vozidla, který je způsoben neakceptovatelným poškozením (úmyslným, nedbalostním či náhodným) nebo jeho nesprávným užíváním. Smyslem této kapitoly je poskytnout Vám jasnější představu o tom, co je již definováno jako neakceptovatelné poškození. Cílem je zabránit jakýmkoli nedorozuměním a poskytnout rámec pro otevřené a férové jednání v případě, že bude nutno vzhledem ke stavu vráceného vozidla Vám naúčtovat při ukončení operativního leasingu náhradu škody či jiné platby a poplatky.

Vrácení vozidla společnosti TFSCZ po skončení leasingové smlouvy o operativním leasingu

Jak probíhá vrácení vozidla po skončení operativního leasingu?

K vrácení vozidla budete vyzváni dopisem zaslaným e-mailem nebo poštou minimálně 30 dní před koncem smlouvy. Najdete zde termín, místo předání vozidla a kontakt na přejímacího technika. V případě dotazů, nebo nejasností, se můžete spojit s kontaktní osobou z TFSCZ a to na telefonním čísle: 222 998 300.

Doporučená kontrola vozu před vrácením

Nájemce má povinnost vracet vozidlo čisté. Vnitřek vozidla musí být vyčištěný a bez jakýchkoli přetrvávajících nepříjemných pachů (například zápachu cigaretového kouře nebo zvířecích či organických pachů)“. Pokud bude vozidlo vráceno ve stavu, ve kterém nebude možné provést řádnou kontrolu, budou náklady na uvedení vozidla do výše předepsaného stavu, stejně jako případná další poškození nalezená po následné kontrole vozidla, naúčtovány nájemci. Vozidlo musí být v okamžiku vrácení provozuschopné a v souladu s platnou vyhláškou ministerstva dopravy. Při vrácení vozidla pronajímateli bude vyplněn Předávací protokol o vrácení a stavu vozidla, který zaznamená skutečný stav vozidla a na základě kterého bude ukončena leasingová smlouva. Ten si odsouhlasí obě strany podpisem. Kopii protokolu obdržíte od technika na požádání. Veškeré pojistné události musí být vyřešeny před konečným vrácením vozidla, po vrácení již není možné nahlásit jakékoliv poškození jako pojistnou událost. Polepy, které nebyly součástí sjednaných služeb, je třeba před navrácením vozidla odstranit – na povrchu nesmějí zanechat žádné mechanické poškození ani nesmí dojít ke změně barvy. Pokud nájemce samolepky na vozidle ponechá, bude povinen uhradit náklady na jejich odstranění.

Společně s vozidlem je třeba vrátit:

kompletní sadu klíčů (obvykle 2-3 ks vč. štítku s kódem), případně další klíče od systému zabezpečení řazení
servisní knížku (řádně vedenou a kompletně vyplněnou), a manuály dodané výrobcem vozidla
doklady od vozidla (ORV, Zelená karta)
platební tankovací kartu (byla-li součástí sjednaných služeb)
druhou sadu pneumatik v zavazadlovém prostoru vozidla, bylali součástí sjednaných služeb či příslušenstvím vozidla při jeho pořízení)
povinnou výbavu
doplňkovou výbavu, která byla součástí smlouvy (např. střešní nosič, sněhové
řetězy, střešní box, bezpečnostní klíč ke šroubům nebo maticím kol aj…).

Veškeré původní vybavení, příslušenství vozidla, ovládací prvky, případně součásti doplňkové výbavy včetně navigačních systémů, musí být bez poškození, plně funkční a používány vždy správným způsobem. Nájemce je dále povinen oznámit pronajímateli jakékoli poškození či chybějící součásti kompletní výbavy. Všechny elektronické bezpečnostní prvky a příslušenství, které slouží jako asistenti řidiče, např. parkovací senzory, adaptivní tempomat apod. musí být funkční a nepoškozené. Vozidlo samotné musí být pojízdné, palubní systém by neměl signalizovat žádnou závadu. Ve vozidle musí být dostatek paliva (nebo dostatečně nabitá baterie v případě, že se jedná o elektromobil), aby mohlo dojít k odvozu vozidla. Doplnění paliva nezbytného k odvozu vozidla bude přefakturováno nájemci.

Upozornění

Před vrácením vozidla se, prosím, ujistěte, že všechny pojistné události byly uzavřeny. Zajistěte, prosím, aby všechna poškození, která byla nahlášena jako pojistná událost, byla opravena. Dohlášení pojistných událostí a opravy těchto poškození, je nutné provést před vracením vozidla a ukončením leasingové smlouvy! Znehodnocení vozidla, nebo neopravená poškození (vč. nenahlášených pojistných událostí), budou nájemci přeúčtována dle kalkulace nákladů na opravu od autorizovaného servisu Toyota/Lexus ČR.

Za chybějící klíče od vozidla, palubní literaturu, bezpečnostní klíč ke šroubům, či maticím kol (je-li tímto vozidlo vybaveno) bude přeúčtována náhrada za jejich pořízení. Totéž platí i pro nekompletní nebo poškozenou výbavu zahrnutou v leasingové smlouvě, např.: rádio, navigační systém, střešní nosiče, řetězy, držáky kol apod.

„Předávací protokol o vrácení a stavu vozidla“ zachycuje pouze viditelná poškození, avšak žádné skryté, popřípadě technické nedostatky. Pokud pronajímatel/věřitel tyto nedostatky zjistí, náklady na jejich odstranění autorizovaným servisem budou přefakturovány nájemci/ dlužníkovi.

 

Ukončení leasingu vozidla

Shrnutí

Pokud je vozidlo vráceno neopravené s poškozením, bude přeúčtována částka dle kalkulace nákladů na opravu od autorizovaného servisu Toyota/Lexus ČR. Za chybějící klíče od vozidla, palubní literaturu, bezpečnostní klíč ke šroubům, či maticím kol (je-li tímto vozidlo vybaveno) bude přeúčtována náhrada za jejich pořízení. Za chybějící, nekompletní nebo poškozenou výbavu zahrnutou v leasingové smlouvě, jako: rádio, navigační, systém, střešní nosiče, řetězy, držáky kol aj., bude přeúčtována náhrada za jejich opravu nebo pořízení. Dohlášení pojistných událostí a opravy těchto poškození je nutné provést před vracením vozidla a ukončením leasingové smlouvy!

Pro objednání nového vozidla, prosím, informujte alespoň 6 měsíců před skončením leasingové smlouvy prodejce svého stávajícího vozidla nebo Vaši kontaktní osobu v TFSCZ. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte svého prodejce nebo kontaktní osobu v TFSCZ či kontaktní osobu odpovědnou ve Vaší společnosti za provoz vozového parku.