1. KINTO Flex
  2. Vilkår og betingelser

KINTO Flex - Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser – KINTO Share og KINTO FLEX

21-12-2021

1. INDLEDNING

1.1 Disse vilkår ("Vilkår") gælder for leje af person- og varebiler gennem KINTO, der er ejet og drevet af Toyota Danmark A/S.

1.2 KINTO kan kontaktes på: KINTO, Toyota Danmark A/S, Dynamovej 10, 2860 Søborg, e-mail: kundeservice.share.dk@kinto.services, telefon +45 80 20 30 40.

1.3 Såvel enkeltpersoner som medarbejdere kan leje gennem Tjenesten til Privat Brug eller til Professionelt Brug når Brugeren har oprettet en KINTO konto og virksomheden er blevet godkendt til leje til Professionelt Brug.

1.4 Ved at markere i afkrydsningsfeltet "Jeg accepterer" ved registrering af Tjenesten bekræfter Brugeren og virksomheden, at de har læst og accepteret disse Vilkår. Disse Vilkår er en del af aftalen ("Aftalen"), der er indgået mellem os og Brugeren vedrørende brugen af KINTO Share Tjenesten eller KINTO Flex Tjenesten, igennem hvilken Brugeren kan leje et Køretøj af os på de betingelser, der er angivet i Aftalen.

1.5 Afhængigt af de valg, som Brugeren foretager ved reservation på Hjemmesiden eller på Appen, bruger Brugeren enten KINTO Share Tjenesten eller KINTO Flex Tjenesten, når Brugeren lejer et Køretøj. KINTO Share er en altomfattende bilmobilitetsløsning, hvor Brugeren får adgang til en lang række delebiler, der er tilgængelige til afhentning døgnet rundt. KINTO Flex er et lejekoncept, hvor Brugeren kan leje en bil i løbende måned + 4 måneder. Lejeaftalen er uopsigelig i lejeperioden.

2. DEFINITIONER

2.1 Ved "Aktiv(e) Lejeperiode" forstås for KINTO Share den periode, hvor Brugeren har påbegyndt leje ved at låse Køretøjet op via App’en eller via vores kundeservice, og indtil Brugeren har returneret Køretøjet til det sted, der er angivet af os, låst Køretøjet og afsluttet lejen via App’en eller vores kundeservice. For KINTO Flex forstås ved ”Aktiv Lejeperiode” den periode, der starter og slutter som angivet i lejeaftalen, og når Brugeren returnerer Køretøjet og dets nøgler til det sted, hvor Køretøjet blev afhentet, eller et andet sted, der er angivet af os.

2.2 Ved "Appen" forstås mobilapplikationen til iPhone og Android designet og ejet af TDK, der giver adgang til Tjenesten (inklusive relateret dokumentation, indhold, materiale, digitale billeder, stockfotografier, clipart, skrifttyper, lyde eller andre kunstneriske værker leveret i forbindelse hermed).

2.3 Ved "Bruger", eller "Brugerens" forstås enhver fysisk person, der abonnerer på Tjenesten.

2.4 Ved "Brugerens betalingskort" forstås det betalingskort eller kreditkort, der er registreret af Brugeren til betaling for brugen af Tjenesten.

2.5 Ved "Brændstofkort" forstås det betalingskort, som Køretøjet er udstyret med, og som Brugeren skal bruge, når Brugeren betaler for brændstof til Køretøjet fra den benzinstationskæde, som brændstofkortet er gyldigt for. Brændstofkort er tilgængeligt i KINTO Share biler (ej i KINTO Flex biler).

2.6 Ved "Hjemmeside” forstås hjemmesiden, der er tilgængelig på https://kinto.services/dk/kinto-share eller https://www.kinto-mobility.dk/kinto-Flex (alt efter relevans.

2.7 Ved "Køretøj" forstås en personbil eller varevogn, som Brugeren lejer ved brug af Tjenesten.

2.8 Ved "KINTO", ”Selskabet”, "vi", "os" og "vores" forstås TDK.

2.9 Ved "KINTOs online bestillingssystem" forstås Hjemmesiden og App (alt efter relevans).

2.10 Ved "Konto" forstås Brugerens eller virksomhedens konto, der kan administreres via KINTOs online bestillingssystem.

2.11 Ved "Lejeperiode" forstås den periode, for hvilken Brugeren har lejet et Køretøj.

2.12 Ved "Tilknyttet selskab" forstås enhver enhed, der direkte eller indirekte kontrollerer, bliver kontrolleret af eller er under fælles kontrol med en anden enhed.

2.13 Ved "Prisliste" forstås den prisliste, der er gældende fra tid til anden for betaling for brug af Tjenesten, herunder betaling for brug af Tjenesten og tillægsgebyrer. Den aktuelt gældende prisliste er tilgængelig på Webstedet.

2.14 Ved "Privat Brug" forstås Brugerens brug af Tjenesten uden for sit ansættelsesforhold.

2.15 Ved "Professionel Brug" forstås Brugerens brug af KINTO Share Tjenesten som en del af Brugerens ansættelse hos Brugerens arbejdsgiver.

2.16 Ved "Support" forstås levering af supporttjenester fra enten os, et af vores Tilknyttede Selskaber eller en Tredjepartstjenesteudbyder til Brugerens brug af Tjenesten i overensstemmelse med pkt. 13 nedenfor.

2.17 Ved "TDK" forstås Toyota Danmark A/S, CVR-nr. 48456316, Dynamovej 10, 2860 Søborg, Danmark.

2.18 Ved "Tredjepartsudbyder" forstås enhver anden tjenesteudbyder end TDK eller andre af vores Tilknyttede Selskaber, og som medvirker til at levere Tjenesten eller Support til Brugeren.

2.19 Ved "Tjeneste" forstås KINTO Share Tjenesten eller KINTO Flex Tjenesten, der er stillet til Brugerens rådighed via KINTOs online bestillingssystem.

2.20 Ved "Vilkår" forstås nærværende vilkår.

3. BRUG AF VORES APP

3.1 Appen er licenseret til Brugeren, ikke solgt til Brugeren. Brugeren kan gratis installere eller få adgang til Appen (med undtagelse af de potentielle omkostninger, der opkræves af Brugerens mobil­operatør) på Brugerens mobile enhed.

3.2 Med forbehold for Brugerens accept og overholdelse af disse Vilkår giver vi Brugeren en begrænset, ikke-eksklusiv licens, som hverken kan viderelicenseres eller videre­overføres (alt efter hvad der er relevant) til (a) at installere eller få adgang til Appen på en eller flere kompatible mobilenhed(er), som Brugeren ejer eller har legitim råderet over, og (b) at bruge Appen til at få adgang til Tjenesten, se dokumentation, materiale, information og data, der gøres tilgængelig for Brugeren via Appen, og (c) at indtaste data og anden information via Appen.

3.3 Den internetforbindelse, der kræves for at kunne bruge Appen, og de eventuelle omkostninger (f.eks. udgifter til mobildata), der er forbundet med Brugerens brug af Appen, er alene Brugerens ansvar og sker udelukkende for Brugerens regning. Overførsel og modtagelse af realtidsopdateringer til og fra Appen kræver en online-forbindelse (f.eks. Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, LTE) mellem Brugerens mobile enhed og Internettet. Udgifterne hertil er et anliggende mellem Brugeren og Brugerens udbyder i henhold til deres indbyrdes aftale og til udbyderens gældende betalingsbetingelser.

3.4 Opdateringer, fejlrettelser, forbedringer eller forbedringer af funktioner eller andre data vedrørende Appen sendes til Brugeren til download på Brugerens mobile enhed.

3.5 Alle Immaterielle Rettigheder, titel, adkomst og interesse i, og som vedrører Appen og den software, der understøtter Tjenesten, tilhører TDK og/eller dennes licensgivere.

3.6 Brugeren må ikke, hverken i eget navn eller gennem andre, (a) sælge, leje, lease, videresælge, udlåne eller på anden måde give adgang til Appen til nogen tredjepart; (b) uden vores forudgående samtykke genskabe komponenter, dekompilere, ændre, adskille eller udarbejde enheder, som er afledt af Appen; (c) forsøge at rekonstruere eller finde kildekode eller underliggende ideer, algoritmer, filformater, datastrukturer eller andre aspekter af Appen; (d) fjerne, ændre eller tilsløre produkt- eller tjeneste-identifikatorer, copyright, varemærke eller anden angivelse om immaterielle rettigheder eller meddelelser, instruktioner, ansvarsfraskrivelser eller andre kendetegn fra nogen del af Appen; (e) overføre eller på anden måde udsætte Appen for virus, orm, trojansk hest, tidsbombe, webfejl, spyware eller enhver anden computerkode, -fil eller -program, der kan eller er beregnet til at skade eller kapre driften af hardware, software eller telekommunikationsudstyr, eller enhver anden faktisk eller potentielt skadelig, forstyrrende eller invasiv kode eller komponent; (f) sælge, licensere eller med kommercielt formål udnytte brugen af eller adgangen til Appen; (g) overføre eller videregive Brugerens adgangskode, ej heller midlertidigt, til en tredjepart; (h) bruge Appen til ulovligt, umoralsk eller uautoriseret formål, (i) bruge Appen til ikke-personlige eller kommercielle formål uden vores eller vore Tilknyttede Selskabers udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke, eller (j) tilgå eller bruge Tjenesten til bedragerisk, kriminel, ærekrænkende, chikanerende eller skadevoldende formål eller at deltage i eller fremme ulovlig aktivitet eller at bryde, krænke eller overtræde tredjemands immaterielle ejendomsret, privatliv eller andre rettigheder eller immaterielle rettigheder.

3.7 Alle KINTO varemærker ejes eller kontrolleres af Toyota Group, uanset om de indgår i Appen eller ej, og logoer relateret til ovenstående er Toyota Groups varemærker eller service-mærker, der ejes af os eller vores licensgivere. Bortset fra det, der kræves for Brugerens brug af og adgang til Appen og Tjenesten, har Brugeren ikke ret til at bruge sådanne mærker uden tilladelse fra den respektive ejer. Brugeren må ikke fjerne, tilsløre eller ændre nogen af de beskyttede meddelelser, der er påført eller indeholdt i Appen eller i tjenester relateret til Appen.

3.8 I dette pkt. skal "Immaterielle Rettigheder" forstås som alle juridiske rettigheder eller interesser, der er godtgjort ved eller er indeholdt i: (a) enhver idé, design, koncept, teknik, opfindelse, opdagelse eller forbedring, uanset patenterbarhed, men inklusive patenter, patentansøgninger, forretningshemmeligheder og know-how; (b) ethvert forfatterværk, uanset om det kan ophavsretsbeskyttes, men inklusive ophavsret og eventuelle moralske rettigheder anerkendt ved lov; (c) ethvert varemærke, handelsnavn eller servicemærke, og (d) alle andre immaterielle rettigheder, ejendomsret eller lignende rettigheder, herunder tilhørende goodwill, og i hver enkelt tilfælde på global basis.

3.9 Alle produkter og tjenester, der er annonceret i Appen, kan trækkes tilbage eller ændres når som helst uden varsel. Kontakt den autoriserede forhandler for oplysning om tilgængelighed og produkt- og tjenestespecifikation, inden Brugeren bestiller dem. Alle priser, der vises i Appen, er anbefalede detailpriser.

4. UDBUD Af TJENESTERNE

4.1 Privat Brug

4.1.1 KINTO Share og KINTO Flex udbydes på lejebasis til Privat Brug til forbrugere, der har en gyldig KINTO Konto, og som til enhver tid opfylder betingelserne i disse Vilkår.

4.1.2 Lejes Køretøjet til Privat Brug, opkræves Brugeren direkte.

4.2 Professionelt Brug

4.2.1 KINTO Share udbydes til Professionelt Brug til virksomheder, der har en gyldig KINTO Konto, hvorefter virksomhedens medarbejdere kan leje biler til Professionelt Brug.

4.2.2 Køretøjet er lejet til Professionelt Brug, når dette angives i KINTOs online bestillings-system i forbindelse med lejen.

4.2.3 Lejes et køretøj til Professionelt Brug, opkræves virksomheden for lejen.

4.2.4 Virksomheden eller vi opretter virksomheden som Bruger i KINTOs online bestillingssystem. Virksomheden oprettes med CVR-nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse og enten betalingskort eller faktureringsoplysninger. Virksomheden må ikke overdrage sit login til andre eller lade andre benytte virksomhedens login.

4.2.5 Når en virksomhed har oprettet sin KINTO Share Konto og denne Konto er blevet godkendt af os kan virksomheden invitere virksomhedens medarbejdere til a registrere sig til at leje en bil gennem virksomhedens profil (se pkt. 5 nedenfor). Virksomheden hæfter for alle indgåede lejeaftaler ved brug af virksomhedens Konto.

4.2.6 Det er en betingelse for, at virksomhedens medarbejdere kan leje en bil gennem KINTO Share til Professionelt Brug, at såvel virksomheden som den enkelte medarbejder er oprettet i KINTOs online bestillingssystem og har en gyldig KINTO Share Konto. Medarbejderen og virksomheden skal til enhver tid opfylde kravene i nærværende Vilkår.

4.2.7 I forbindelse med oprettelsen af en lejeaftale skal medarbejderen oplyse, om Køretøjet lejes til Privat Brug eller til Professionelt Brug. Det er virksomhedens eget ansvar, at medarbejderne overholder virksomhedens interne regler for leje af biler.

5. OPRETTELSE SOM BRUGER

5.1 For at blive oprettet som KINTO Share Bruger eller KINTO Flex Bruger skal personen oprette en Konto i KINTOs online bestillingssystem.

5.2 Ved oprettelsen skal Brugeren oplyse navn, kørekortnummer, fødselsdato, privatadresse, telefonnummer, personlig e-mailadresse og betalingsoplysninger samt verificere disse oplysninger ved brug af NemId/MitID. Hvis Brugeren skal knyttes til virksomhedens profil, skal Brugeren anvende det link som blev udstedt af virksomheden. Derudover skal Brugeren uploade en kopi af sit kørekort sammen med et foto af Brugeren selv, hvoraf også forsiden af kørekortet fremgår.

5.3 For at være berettiget til at bruge Tjenesten skal brugere opfylde følgende:

· være mellem 22 og 80 år for KINTO Flex eller mellem 18 og 80 år for KINTO Share

· på nøjagtig, sandfærdig og fyldestgørende måde afgive alle persondata og anden obligatorisk information og dokumentation, der udbedes under brugerregistrerings­processen (anden data kan eventuelt udbedes på frivillig basis)

· acceptere disse Vilkår og alle opdaterede vilkår ved at sætte kryds i feltet i KINTOs online bestillingssystem

· være indehaver af et gyldigt kørekort, kategori B eller tilsvarende, som er udstedt inden for Den Europæiske Union (kørekort udstedt udenfor Den Europæiske Union og/eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz accepteres alene, hvis de ledsages af en international køretilladelse eller en gyldig oversættelse af det nationale kørekort), der gælder i mindst 12 måneder

· ikke have fået dom for kørsel under indflydelse af alkohol eller stoffer i de seneste to år, inden reservationen af Tjenesten foretages, og/eller

· Ikke være registreret som dårlig betaler i RKI.

5.4 Det er Brugerens ansvar at beskytte Brugerens adgangskode til brug af Tjenesten og forhindre unødig brug eller adgang fra tredjeparter. I tilfælde af tab eller mistanke om tab af en af Brugerens adgangskoder, skal Brugeren straks lave nye, eller - hvis det ikke er muligt - enten bruge indstillingen Glemt Kodeord i Appen eller underrette os med det samme, så vi kan træffe passende foranstaltninger. I pkt. 1.2 beskrives, hvordan Brugeren kontakter os.

5.5 Brugeren er til enhver tid ansvarlig for rigtigheden af persondata eller andre data, der leveres til os under registreringsprocessen, og vi kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for tab eller skade, en part måtte lide som følge af forfalskning af og unøjagtighed i de af Brugeren til brug for registreringen leverede oplysninger og dokumentation. Hvis Brugeren har brug for at ændre personlige oplysninger på Brugerens konto, bedes Brugeren kontakte os hurtigst muligt, så vi kan foretage de nødvendige ændringer.

5.6 I tilfælde af at vi (eller et af vores Tilknyttede Selskaber) af en eller anden grund ikke kan validere de dokumenter, Brugeren har leveret, kan vi forlange, at Brugeren fremsender et af disse dokumenter en gang til med henblik på validering. Hvis Brugeren under registreringsprocessen ved en fejl uploader en forkert dokumentation, skal Brugeren ringe til vores support, hvis nummer vil fremgå, når Brugeren har tilmeldt sig Appen.

5.7 Hvis Brugeren mister eller ødelægger den mobile enhed, som Appen er downloadet på, skal Brugeren straks meddele os dette, så vi kan blokere Brugerens Konto og derved undgå forkert brug heraf. Brugeren får besked via e-mail om, at brug af Kontoen er blokeret. Får vi ikke besked om tab eller ødelæggelse af Brugerens mobilenhed, vil Brugeren blive holdt ansvarlig for eventuelle skader, der kan være forårsaget af denne grund, især hvis tabet medfører risiko for tyveri, beska­digelse eller misbrug af et Køretøj.

5.8 Mister Brugeren sit kørekort eller afmeldes dette, vil retten til at bruge denne service straks blive suspenderet i den periode, hvor kørekortet er mistet eller tilbagetrukket. Brugeren skal uden unødig forsinkelse give os besked om suspensionen eller begrænsning i Brugerens ret til at føre et Køretøj, om virkningen af et eventuelt kørselsforbud eller midlertidig tilbagetrækning eller tilbageholdelse af dit kørekort. Når kørekortet er blevet fornyet eller genskabt efter tilbagetrækningen, skal Brugeren validere det for at kunne begynde at bruge Tjenesten igen.

5.9 Vi forbeholder os ret til at afvise registrering, hvis vi har grund til at tro, at Brugeren ikke vil respektere disse Vilkår, eller hvis der opstår mistanke om uautoriseret, svigagtig eller forkert brug af Brugerens adgangskoder. Brugeren har i så tilfælde ikke ret til at klage eller kræve erstatning.

6. LEJE OG AFBESTILLING

6.1 Et KINTO Share køretøj reserveres i Appen eller på Hjemmesiden. Et KINTO Flex køretøj reserveres alene på Hjemmesiden. Accept af Brugerens reservation er betinget af godkendelse af os efter eget skøn og/eller yderligere kriterier, der til enhver tid er fastlagt af os og/eller vores Tilknyttede Virksomheder og/eller vores/deres forsikringsudbydere. Et køretøjs reservation er bekræftet, når vi kommunikerer det til Brugeren ved hjælp af en meddelelse i KINTOs online bookingsystem.

6.2 Brugeren kan, afhængigt af niveau, have flere kommende reservationer ad gangen, dog kan reservationer ikke overlappe hinanden (dvs. at Brugeren ikke kan have to reservationer for det samme tidspunkt).

6.3 Den mindste lejeperiode er en time for KINTO Share og løbende måned + 4 måneder for KINTO Flex.

6.4 Brugeren må ikke overføre eller overlade reservationen til nogen anden person (hverken fysisk eller juridisk person).

6.5 Køretøjet skal bestilles, før det kan afhentes. Et køretøj kan kun bruges, hvis det er bestilt på forhånd og brugeren har modtaget en bekræftelse på ordren.

6.6 Køretøjet kan lejes på et hvilket som helst tidspunkt på dagen (gælder KINTO Share).

7. AFHENTNING AF KØRETØJET

7.1 Brugeren skal afhente Køretøjet på det sted, der vises i Appen. For KINTO Flex vil afhentningstidpunktet for Køretøjet blive aftalt direkte mellem Brugeren og den forhandler, hvor Køretøjet skal afhentes.

7.2 For KINTO Share skal Brugeren bruge Appen for at låse Køretøjet op. For KINTO Flex udstedes kun fysiske nøgler.

7.3 Brugeren er ansvarlig for sikker opbevaring af nøgler. Hvis nøglen ikke returneres sammen med Køretøjet, eller hvis nøglen er blevet kopieret, hæfter Brugeren for alle omkostninger til skift af låse og til fremstilling af nye nøgler til Køretøjet.

7.4 Inden Køretøjet tages i brug, skal Brugeren undersøge bilens stand. Indvendigt tjekkes advarselslamper, og fejl skal afhjælpes inden kørsel. Udvendigt tjekkes for skrammer, buler, punkteringer o.l.

7.5 Eventuelle fejl og mangler indberettes via Appen. Når disse er indberettet, vil sådanne fejl og mangler fremgå af Appen (gælder KINTO Share).

7.6 Brugeren må ikke anvende Køretøjet, hvis dette fremstår skadet og/eller i ikke forskriftsmæssig stand, eller hvis der opleves køretekniske problemer. Gør Brugeren os ikke opmærksom på skader og mangler forud for brug af Køretøjet, hæfter Brugeren for sådanne eventuelle skader og mangler ved Køretøjet.

8. AFLEVERING AF BILEN

8.1 Brugeren skal returnere Køretøjet senest ved udløbet af Lejeperioden (gælder KINTO Share). Inden Lejeperioden udløber, kan Brugeren dog til enhver tid forlænge reservationen via Appen, forudsat at det pågældende Køretøj er tilgængelig for en forlængelse.

8.2 Aflevering af Køretøjet er korrekt foretaget, hvis følgende er opfyldt:

· Køretøjet er afleveret på den plads, som er anvist i Appen, og Brugeren har registreret, at Køretøjet er afleveret. Hvis den anviste plads er optaget, når Køretøjet skal afleveres, skal Køretøjet parkeres på den nærmeste, lovlige parkeringsplads uden tidsbegrænsning, og Brugeren skal meddele os dette ved brug af kontakt-informationen angivet i pkt. 1.2.

· Køretøjet er komplet og indeholder alle nødvendige papirer, nøgler (gælder KINTO Flex) og benzinkort (gælder KINTO Share).

· Køretøjet er inspiceret for skrammer, buler, kontrollamper, fejl og mangler, og disse er rapporteret i Appen (gælder KINTO Share).

· Køretøjet indeholder alt dertil hørende udstyr

· Køretøjet er tømt for affald og personlige ejendele

· Køretøjet fremtræder i samme stand som ved udleveringen

8.3 Hvis Køretøjet afleveres efter udløbet af Lejeperioden opkræves et tillægsgebyr.

8.4 Hvis rengøring af Køretøjet udover almindelig støvsugning og vask er nødvendig, betaler Brugeren alle omkostninger herved. Se gebyrer

8.5 Hvis Køretøjet er en benzin- eller dieselbil, skal Brugeren ved KINTO Share sikre, at Køretøjet returneres med brændstoftanken mindst halvt fuld. Hvis Køretøjet returneres med tanken mindre end halvt fuld for KINTO Share vil Brugeren blive opkrævet et ekstra gebyr. Se gebyrer

8.6 For KINTO Share må Brugeren kun tanke bilen på den tankstationskæde, som Brændstofkortet er gyldigt til. Hvis Brændstofkortets pinkode (for oplysninger om Brændstofkortets pinkode, se Appen) af en eller anden grund ikke virker, er manuel betaling ved hjælp af Brænd-stofkortet på den aktuelle tankstation mulig ved fremvisning af gyldigt ID. For KINTO Share er brændstof inkluderet i gebyrerne for Tjenesten. For KINTO Flex er brændstof ikke inkluderet i gebyrerne. Se gebyrer

8.7 Brændstofkortet må ikke bruges til at betale for andre varer eller tjenester end brændstof og produkter til Køretøjet, f.eks. sprinklervæske og motorolie. Brændstofkortet må ikke bruges til andre køretøjer end Køretøjet.

8.8 Ved mistanke om snyd med Brændstofkortet (f.eks. usædvanligt antal hævninger sammenholdt med den Aktive Lejeperiode) eller anden ikke autoriseret brug af Brændstofkortet kan vi opkræve et beløb, der svarer til det beløb, der er hævet fra Brændstofkortet. Beløbet hæves fra Brugerens betalingskort. Brugeren kan anfægte opkrævningen ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger er anført i punkt 1.2.

8.9 Hvis en KINTO Share-bruger skal benytte egne betalingsmidler til at tanke Køretøjet, f.eks. i lande uden for EU, Norge, Schweiz eller Storbritannien, hvis den tankstationskæde, som Brændstofkortet gælder til, ikke eksisterer, skal Brugeren for at få refunderet den faktiske udgift sende den originale kvittering eller en scannet udgave heraf til os senest 10 dage efter afslutningen af Lejeperioden.

8.10 Brugeren er forpligtet til at tanke op med det brændstof, der er angivet til Køretøjet på tankdækslet. Tankning med andet brændstof end det angivne er absolut forbudt og kan forårsage alvorlig skade eller gøre Køretøjet ubrugeligt.

8.11 Ved slutningen af ​​Lejeperioden skal Brugeren returnere Køretøjet til det sted, hvor det blev afhentet, eller til et andet sted, der er angivet af os.

9. BRUG AF KØRETØJET

9.1 Brug af Køretøjet skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Prisliste, instruktionsbøger, forsikringsbetingelser samt nærværende Vilkår.

9.2 Der gælder ingen øvre grænse for antal kørte kilometer i lejeperioden (virksomheder kan dog have fastsat interne regler for medarbejderes brug af lejebil) for KINTO Share. Det er virksomhedens eget ansvar, at medarbejderne overholder virksomhedens interne regler. For KINTO Flex er den øvre grænse 15.000 km i Lejeperioden.

9.3 Køretøjet må kun føres af den Bruger, der har tilmeldt sig som bruger i KINTOs online bestillingssystem.

9.4 Køretøjet må kun føres af Brugeren, hvis Brugeren har gyldig ret til at føre Køretøjet og ikke har fået inddraget, frakendt eller indskrænket sit kørekort eller mistet evnen til at føre en bil på forsvarlig vis.

9.5 Brugeren må ikke benytte Køretøjet i ulovligt øjemed eller på ulovlig måde, herunder efter indtagelse af alkohol, narkotika eller anden form for rusmiddel, der nedsætter dømmekraften eller reaktionsevnen.

9.6 Omkostninger, afgifter, parkerings- eller andre bøder, som pålægges som følge af overtrædelse af færdselsloven eller i øvrigt i forbindelse med brugen af Køretøjet, opkræves hos Brugeren. Vi kan opkræve og betale sådanne afgifter eller bøder fra Brugerens betalingskort. I tillæg hertil kan vi opkræve et ekstra gebyr. Se gebyrer.

9.7 Vi kan give politiet oplysning om hvilken Bruger, der i et bestemt tidsrum har benyttet Køretøjet.

9.8 Hvis Brugeren anvender Køretøjet i strid med betingelserne i disse Vilkår, ophører Brugerens ret til at leje biler gennem KINTO Share eller KINTO Flex uden yderligere varsel.

9.9 Under Brugerens brug af et Køretøj, skal Brugeren:

• afhente Køretøjet på det angivne sted, og parkere det samme sted ved aflevering og senest ved afslutning af Lejeperioden; alle slags lys skal slukkes, og Køretøjet skal være i samme stand, som da det blev modtaget (undtagen almindelig slitage hidrørende fra korrekt brug).

• undlade at bruge Køretøjet til envejsrejser

• kontrollere, at alle ejendele er behørigt fjernet fra Køretøjet, når det returneres. Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for personlige ejendele, som er gået tabt, blevet stjålet eller beskadiget

• altid have et gyldigt kørekort på sig, mens Brugeren bruger Køretøjet

• overholde alle juridiske krav vedrørende drift og brug af Køretøjet

• holde Køretøjet i perfekt stand efter vedligeholdelsesinstruktionerne i bruger­manualen og i garantibogen. Enhver skade på Køretøjet, som er forårsaget af usædvanlig eller forkert brug (uagtsomhed, brud på tilbehør, tab af nøgler, osv.), forudsat at det ikke er dækket af forsikringen, vil derfor berettige os eller vores Tilknyttede Selskaber til at kræve erstatning for de tab, der er lidt. Dette inkluderer brug af den rigtige type brændstof til Køretøjet. I tilfælde af fejl forbeholder vi os ret til at opkræve ekstra omkostninger, blandt andet baseret på de omkostninger, vi ville blive påført, hvis Køretøjet skal udskiftes med et Køretøj i god stand.

• straks standse Køretøjet, hvis en alarm lyser på instrumentbrættet, og derefter kontakte os for en vurdering af, om fortsat kørsel kan forsvares

• uden unødig forsinkelse underrette os om skader, der skyldes voldelige handlinger eller ulykker, som Brugeren bliver bekendt med før, under eller efter bestillingen

• tage passende skridt ved afslutningen af brugen af Køretøjet for at undgå tyveri, altid rulle vinduerne op og låse med centrallåsen

• ved tyveri af Køretøjet straks informere os om Køretøjets stand og melde tyveriet til det lokale politi

9.10 Under Brugerens brug af et Køretøj må Brugeren ikke:

• anvende Køretøjet udenfor EU's grænser eller udenfor Norge, Schweiz eller Storbritannien

• bruge Køretøjet til transport af dyr (herunder hunde)

• ryge eller tillade andre at ryge i Køretøjet

• efterlade Køretøjet under utilstrækkelige hygiejniske forhold

• tillade nogen tredjepart at føre Køretøjet eller videregive sine adgangsdata til tredjeparter, heler ikke hvis disse tredjeparter også er brugere af Tjenesten

• transportere børn eller babyer uden korrekt hævning af sædet eller brug af barnesæde, og ved behørig overholdelse af producentens anvisninger vedrørende installation af babysæder

• deaktivere passagerairbag eller på nogen måde ændre Køretøjets geolokaliserings-, overvågnings- og kontrolværktøjer

• foretage nogen form for æstetisk eller teknisk ændring i Køretøjet uden vores udtrykkelige, forudgående, skriftlige samtykke

• installere reservedele og tilbehør i Køretøjet eller foretage nogen form for reparation heraf uden vores udtrykkelige forudgående, skriftlige samtykke

• bruge Køretøjet til lejet transport af passagerer eller varer

• bruge Køretøjet til ulovlige formål eller på en ulovlig måde, herunder efter indtagelse af alkohol, narkotiske stoffer eller andre rusmidler, der forringer dømmekraft eller evne til at reagere

• videreudleje af Køretøjet

• bruge Køretøjet til konkurrencer, løb eller nogen anden form for testkørsel

• trække andre Køretøjer

• køre væk fra offentlige veje eller køre i områder, der ikke er åbne for almindelig trafik

• bruge Køretøjet til entreprenørtransport eller transport af varer eller fødevarer, der forårsager ubehagelig lugt eller usædvanlig slitage

10. VORES FORPLIGTELSER

10.1 KINTO Share

10.1.1 For KINTO Share gælder følgende vedrørende vores levering af Køretøjet, erstatningskøretøjer osv.

10.1.2 Vi leverer Køretøjer, efter at Brugeren har foretaget en reservation og er blevet godkendt af os Appen eller på Hjemmesiden.

10.1.3 Hvis Køretøjet ikke er tilgængeligt på det udpegede sted eller ikke er anvendeligt i starten af ​​den Aktive Lejeperiode, skal vi i det omfang det er muligt forsøge at skaffe et erstatningskøretøj.

10.1.4 Hvis der opstår et nedbrud i løbet af den Aktive Lejeperiode, og nedbruddet er direkte eller indirekte forårsaget af Brugeren, vil vi primært forsøge at afhjælpe nedbruddet. Hvis dette ikke er muligt, anses Lejeperioden for at være afsluttet. Hvis Brugeren ønsker det, skal vi forsøge at levere et erstatningskøretøj til fortsættelse af lejen for Brugerens regning. Brugeren refunderer os eventuelle omkostninger i forbindelse med at bringe det defekte køretøj tilbage.

10.1.5 Hvis der opstår et nedbrud i løbet af den Aktive Lejeperiode, og nedbruddet er direkte eller indirekte forårsaget af os, vil vi primært forsøge at afhjælpe fejlen og sekundært tilbyde en erstatningsmulighed eller et erstatningskøretøj for vores regning. Hvis dette ikke er muligt, tilbyder vi en passende alternativ transport til destinationen eller tilbage til det aftalte sted.

10.1.6 Hvis der opstår et nedbrud i løbet af den Aktive Lejeperiode, og sammenbruddet skyldes en leverandør uden for vores ansvarsområde (herunder men ikke begrænset til leverandører af teletjenester og brændstof), er vi ikke forpligtet til at levere et nyt køretøj.

10.1.7 Hvis vi leverer tjenesten "Vejhjælp", dvs. en forsikring for at modtage assistance i tilfælde af uventede hændelser, mens Brugeren bruger køretøjet, er vi ansvarlige for omkostninger i forbindelse med brugen af Tjenesten.

10.2 KINTO Flex

10.2.1 For KINTO Flex gælder følgende vedrørende vores levering af Køretøjet, erstatnings-køretøjer osv.

10.2.2 Vi er forpligtede til at sikre, at Køretøjet er tilgængeligt på det aftalte sted ved starten af den Aktive Lejeperiode. Brugeren afhenter køretøjet sammen med nøgler m.m. på det aftalte sted. Brugeren er klar over, at den Aktive Lejeperiode begynder ved start af den Aktive Lejeperiode, uanset om køretøjet afhentes på KINTO-stedet eller ej.

10.2.3 Hvis et køretøj af den aftalte type ikke er tilgængeligt på det udpegede sted eller ikke kan bruges fra starten af den Aktive Lejeperiode, skal vi uden ekstra omkostninger for Brugeren stille et nyt køretøj til rådighed, som skal have samme eller højere prisniveau som det, der er omfattet af lejen.

10.2.4 Hvis der opstår et nedbrud i løbet af den Aktive Lejeperiode, og nedbruddet er direkte eller indirekte forårsaget af Brugeren, vil vi primært forsøge at afhjælpe nedbruddet. Hvis dette ikke er muligt, anses lejeperioden for afsluttet. Hvis Brugeren ønsker det, forsøger vi at levere et erstatningskøretøj til fortsættelse af rejsen for Brugerens regning. Brugeren refunderer os eventuelle omkostninger i forbindelse med at bringe det defekte Køretøj tilbage.

10.2.5 Hvis der opstår et nedbrud i løbet af den Aktive Lejeperiode, og nedbruddet er direkte eller indirekte forårsaget af os, vil vi primært forsøge at afhjælpe fejlen og sekundært tilbyde et erstatningskøretøj for resten af den Aktive Lejeperiode for vores regning.

10.2.6 Hvis der opstår et nedbrud i løbet af den Aktive Lejeperiode, og nedbruddet skyldes en leverandør uden for vores ansvarsområde (herunder, men ikke begrænset til leverandører af teletjenester og brændstof), er vi ikke forpligtet til at levere et nyt køretøj.

10.2.7 Hvis vi leverer tjenesten "Vejhjælp", dvs. en forsikring til at modtage assistance i tilfælde af uventede hændelser, mens Brugeren bruger køretøjet, er vi ansvarlige for omkostninger i forbindelse med brugen af Tjenesten.

11. EJENDOMSRETTIGHEDER

11.1 Køretøjet, Appen og Hjemmesiden, inklusive alt tilbehør, er og forbliver vores ejendom.

12. BEGRÆNSET GARANTI

12.1 Vi garanterer ikke, at der altid vil være et køretøj tilgængeligt for Tjenesten. Vi forbeholder sig retten til at udskifte et køretøj med en tilsvarende model, for eksempel under vedligeholdelse, reparation eller i tilfælde af fejl. Vi forbeholder os også retten til at lukke og/eller flytte til et nyt sted uden forudgående varsel.

12.2 Vi garanterer ikke, at almindelig service kan leveres, hvis Køretøjet befinder sig uden for Den Europæiske Unions område, Norge, Schweiz eller Storbritannien. Hvis der opstår problemer vedrørende Køretøjet, skal Brugeren altid straks kontakte vores kundeservice for at drøfte en løsning på problemet.

12.3 Vi garanterer ikke, at Køretøjets forsikring gælder, hvis Køretøjet i strid med Aftalen befinder sig uden for Den Europæiske Unions område, Norge, Schweiz eller Stor-britannien, og/eller Køretøjet bruges af en person, der ikke er autoriseret i henhold til denne Aftale. Hvis forsikringen ikke gælder, er Brugeren alene ansvarlig for alle omkostninger for eventuelle skader på Køretøjet, der opstår i enhver situation.

12.4 Hvis Brugeren uagtsomt forårsager skade, der gør Køretøjet ubrugeligt, har vi ingen forpligtelse til at levere et nyt køretøj, til at transportere Brugeren hjem eller hjælpe med den videre rejse.

13. SUPPORT

13.1 Tjenesten inkluderer rimelig assistance med hensyn til Brugerens brug af Tjenesten, Appen og Køretøjet, inklusive Vejhjælp.

13.2 Hvis Brugerens behov for support (herunder Vejhjælp) skyldes brud på disse Vilkår eller overtrædelse af trafikregler, kan Brugeren eller Brugerens arbejdsgiver blive opkrævet omkostninger til supporten.

14. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

14.1 KINTO Share

14.1.1 Priser og gebyrer for brug af Tjenesten, som beskrevet i Prislisten, består af et fast tilbagevendende kontogebyr og et variabelt gebyr (f.eks. baseret på tid og/eller afstand) pr. reservation. Derudover kan Brugeren blive opkrævet yderligere gebyrer, f.eks. på grund af forsinket returnering, unormalt tilsmudset køretøj, ulåst køretøj, utilstrækkeligt brændstof og så videre.

14.1.2 Brændstof er inkluderet i prisen for KINTO Share Tjenesten.

14.1.3 Vi kan opkræve Brugeren for miljøzone-afgifter, vejafgifter og broafgifter, der ikke er inkluderet i prisen for Tjenesten.

14.1.4 Det gældende faste kontogebyr opkræves ved aktivering af Brugerens Konto og derefter månedligt forud.

14.1.5 Eventuelle gebyrer, der ikke er inkluderet i det faste kontogebyr (såsom det variable lejegebyr), vil blive hævet på Brugerens betalingskort 30 minutter før Lejeperiodens begynder. Hvis betalingen ikke går igennem, vil der blive foretaget endnu et forsøg 20 minutter før Lejeperiodens start. Hvis vi stadig ikke kan debitere Brugerens betalingskort, annulleres reservationen. Betaling for ekstra tid og/eller afstand hæves på Brugerens betalingskort efter Lejeperiodens afslutning.

14.1.6 Yderligere gebyrer (såsom gebyrer ved forsinket returnering, rygning i Køretøjet, parkeringsbøder og andre tillægsgebyrer, der er angivet i Prislisten) og erstatning for skader vil blive hævet på Brugerens betalingskort efterfølgende. Vi er berettiget til sådan kompensation, hvis kravet fremsættes inden for seks måneder efter Lejeperiodens afslutning.

14.1.7 Indtil 30 minutter inden start af Lejeperioden, kan Brugeren annullere reservationen eller afkorte reservationen uden opkrævning af gebyrer. Hvis Brugeren ikke har annulleret eller afkortet reservationen inden 30 minutter før start af Lejeperioden, vil Brugeren blive opkrævet fuldt ud.

14.1.8 Brugeren opkræves det fulde gebyr for Lejeperioden, selvom reservationen afsluttes inden udløbet af Lejeperioden.

14.1.9 Hvis Brugeren har bopæl i Danmark, og betaling med kredit- eller betalingskort ikke er mulig, kan vi fakturere Brugeren ved hjælp af faktura sendt til Brugerens postadresse. Betalingsbetingelserne for sådan faktura er netto 15 dage. I tilfælde af fakturering kan vi opkræve et fakturagebyr fra Brugeren. I tilfælde af manglende betaling fra en bruger, der er hjemmehørende uden for Danmark, forbeholder vi os ret til at fakturere Brugeren på en hensigtsmæssig måde og til at opkræve Brugeren eventuelle relaterede omkostninger.

14.1.10 Hvis Brugeren ikke betaler fakturaen eller anden kompensationsopkrævning til os inden forfaldsdatoen, vil Brugeren blive opkrævet et rykkergebyr og morarenter i henhold til renteloven. Hvis Brugeren ikke betaler efter sådan påmindelse om forsinket betaling, forbeholder vi os retten til at inddrive gælden ved inkasso, og Brugeren vil da blive opkrævet eventuelle omkostninger i forbindelse hermed.

14.1.11 Hvis Brugeren har registreret sig hos Tjenesten og får en rabat baseret på et bestemt Konto, tilknytning, bopæl, beskæftigelse eller lignende, og grundlaget for rabatten ophører, skal Brugeren straks underrette os herom. Hvis grundlaget for rabat er ophørt, kan vi (uden forudgående varsel) opkræve Brugeren den fulde pris i henhold til Prislisten (herunder for fordele, der tidligere har været gratis for Brugeren).

14.2 KINTO Flex

14.2.1 Priser og gebyrer for brug af Tjenesten som beskrevet i Prislisten for private kunder og Prislisten for erhvervskunder og på siden Gebyrer består af et fast tilbagevendende kontogebyr og variabelt gebyr pr. reservation. Derudover kan Brugeren blive opkrævet ekstra gebyrer, f.eks. på grund af forsinket returnering, unormalt tilsmudset køretøj, ulåst køretøj, utilstrækkeligt tanket køretøj osv. Se gebyrer.

14.2.2 Det variable gebyr inkluderer omkostninger for kørt afstand med de begrænsninger, der er angivet på Hjemmesiden. Omkostninger til brændstof, offentligt opkrævede miljøzoneafgifter, vejafgifter og broafgifter er ikke inkluderet i prisen og vil dermed blive opkrævet som ekstra gebyrer, hvis vi afholder sådanne under en aktiv Lejeperiode. Se gebyrer

14.2.3 Det gældende faste kontogebyr opkræves ved aktivering af Brugerens Konto og derefter månedligt forud. Se gebyrer

14.2.4 Den første rate af det variable reservationsgebyr opkræves dagen før udleveringen af bilen eller på selve dagen for udleveringen af bilen  og derefter månedligt. Hvis opkrævningen mislykkes, vil bilen ikke blive udleveret og reservationen annulleres. 

14.2.5 Yderligere gebyrer (f.eks. gebyrer ved forsinket retur, rygning i Køretøjet, parkeringsbøder, brændstof og afgifter m.m. og andre tillægsgebyrer, der er angivet i Prislisten) og erstatning for skader vil blive opkrævet på Brugerens betalingskort efterfølgende. Vi er berettiget til en sådan kompensation, hvis kravet fremsættes inden for seks måneder efter Lejeperiodens afslutning. Se gebyrer

14.2.6 Når en Lejeaftale er blevet accepteret af os, kan Brugeren ikke annullere den og vil blive opkrævet fuldt ud for hele Lejeperioden.

14.2.7 Brugeren bliver opkrævet det fulde gebyr for Lejeperioden, selvom Lejeaftalen afsluttes inden udløbet af Lejeperioden.

14.2.8 I tilfælde af manglende betaling fra en bruger, der er hjemmehørende uden for Danmark, forbeholder vi os ret til at fakturere Brugeren på enhver måde, der anses for hensigtsmæssig, og opkræve Brugeren for eventuelle relaterede omkostninger.

14.2.9 Hvis Brugeren ikke betaler fakturaen eller anden kompensation til os inden forfaldsdatoen, vil Brugeren blive opkrævet et rykkergebyr og forsinkelsesrenter i henhold til Renteloven. Hvis Brugeren ikke betaler efter en sådan påmindelse om forsinket betaling, forbeholder vi os ret til at inddrive beløbet ved inkasso. Brugeren kan blive opkrævet eventuelle omkostninger i forbindelse hermed.

14.2.10 Hvis Brugeren har registreret sig for Tjenesten og får en rabat baseret på et bestemt Konto, tilknytning, bopæl, beskæftigelse eller lignende, og grundlaget for denne rabat ophører, skal Brugeren straks underrette os herom. Hvis grundlaget for rabat er ophørt, kan vi (uden forudgående varsel) opkræve Brugeren den fulde pris i henhold til Prislisten (herunder for fordele, der tidligere har været gratis for Brugeren).

15. SKADE PÅ KØRETØJET

15.1 Brugeren skal straks underrette os om eventuelle skader, tekniske problemer eller ulykker.

15.2 Ved leje til Professionelt Brug bærer virksomheden det fulde ansvar for brugen af ​​Køretøjet i hele Lejeperioden.

15.3 Ved leje til Privat Brug bærer Brugeren det fulde ansvar for brugen af ​​Køretøjet i Lejeperioden.

16. FORSIKRING

16.1 Vi har tegnet en omfattende tredjepartsansvarsforsikring for Køretøjerne. I tilfælde af skade skal virksomheden/Brugeren betale forsikringsbeløbet for selvrisiko på maksimalt DKK 5.000, samt eventuelle skader, som ikke er dækket af forsikringen.

16.2 Brugeren kan opkræves et skønsmæssigt beløb, der ud fra et estimat dækker den/de pågældende skade(r), som ikke er dækket af forsikringen. Når prisen for udbedringen af skaden er endeligt fastlagt vil vi enten refundere det overskydende beløb eller opkræve et yderligere beløb, således at vi opnår dækning af udgiften til skadesudbedringen.

16.3 I tilfælde af at Brugeren er ansvarlig for et tab eller en skade, og Køretøjets forsikring ikke dækker (for eksempel fordi Brugeren har kørt under påvirkning af alkohol), skal Brugeren holde os og vores Tilknyttede Selskaber skadesløs for skader på Køretøjet og for tredjeparters eventuelle krav. Til dette formål skal Brugeren have tegnet en passende ansvarsforsikring, der dækker Brugerens brug af Tjenesten.

16.4 Brugeren skal:

• straks anmelde tyveri, hærværk og/eller skade på mennesker eller dyr til politiet, eller hvis tredjepartsansvar skal klarlægges

• indhente navne og adresser på de implicerede parter og eventuelle vidner

• afstå fra at indrømme skyld eller ansvar

• ikke forlade Køretøjet uden at tage forholdsregler for at sikre beskyttelse af Køretøjet

• så vidt muligt begrænse skader på Køretøjet. Fortsat kørsel efter skaden er indtrådt er kun tilladt med vores forudgående tilladelse

16.5 Hvis korrekt rapporteringsprocedure ikke følges, og hvis dette resulterer i ekstraom­kostninger for os, kan vi debitere alle sådanne ekstraomkostninger på det bankkort, som Brugeren registrerede ved oprettelsen af ​​sin Konto hos os. For leje af køretøjer til Professionelt Brug opkræves sådanne ekstraomkostninger direkte hos virksomheden.

17. PERSONOPLYSNINGER

17.1 Vi behandler Brugerens personoplysninger, når Brugeren anvender Tjenesterne, herunder lejer en bil via Tjenesten. I den forbindelse har vi udarbejdet en privatlivspolitik, hvor Brugeren blandt andet kan læse om de kategorier af personoplysninger, der behandles om Brugeren, formålet hermed, retsgrundlaget herfor, Brugerens rettigheder m.v. Privatlivspolitikken kan findes her: https://kinto.services/dk/privatlivspolitik.

18. FORTRYDELSESRET

18.1 Når Brugeren opretter en aftale om leje i KINTOs online bestillingssystem til Privat Brug, er sådan aftale om leje af bil i henhold til disse Vilkår omfattet af forbruger-aftaleloven.

18.2 I henhold til forbrugeraftaleloven gælder den almindelige fortrydelsesret ikke for biludlejningsvirksomhed.

19. OPHØR / SLETNING AF KONTO

19.1 En KINTO Flex Lejeaftale betales, indtil den udløber (også selvom køretøjet afleveres før endt Lejeaftale). Lejeaftalen er uopsigelig i Lejeperioden. For KINTO Share er aftalen er gældende, indtil den opsiges.

19.2 Brugeren kan opsige sin Konto ved at give os skriftlig besked.

19.3 I tilfælde af opsigelse af en Konto med et fast kontogebyr, ophører ved udløb af den aftalte periode. Hvis Brugeren har en aktiv reservation til et KINTO Flex køretøj, ophører Kontoen og den aktive reservation dog i slutningen af ​Lejeperioden for den sidste reservation.

19.4 I tilfælde af ændring fra ét niveau til et andet niveau med et højere fast kontogebyr, træder ændringen i kraft med det samme.

19.5 I tilfælde af ændring fra et niveau til et andet niveau med lavere fast kontogebyr eller uden fast kontogebyr, træder ændringen i kraft på den dato, hvor det næste faste kontogebyr for det tidligere niveau af Konto ellers skulle have været betalt.

19.6 Brugeren kan når som helst genaktivere sin Konto. For at muliggøre hurtig og enkel genaktivering gemmes brugerkontoen og kontooplysningerne i en periode på 90 dage fra Kontoens ophør.

19.7 Vi kan opsige disse Vilkår med øjeblikkelig virkning eller suspendere Brugerens adgang til og brug af Tjenesten, hvorefter al gæld til os straks forfalder til betaling, hvis:

• en kreditrapport viser, at Brugeren er registreret for manglende betaling, eller at vi på anden måde har rimelig grund til at tro, at Brugeren mangler betalingsevne

• Brugeren betaler ikke det faste kontogebyr ved forfald, hvorefter Brugerens adgang til og brug af Tjenesten straks suspenderes

• Brugeren opfylder ikke sine andre betalingsforpligtelser over for os

• Køretøjet er udsat for unormal kørsel, fejlstyring eller anden brug, som er i strid med Aftalen

• Køretøjet i strid med Aftalen bruges til taxidrift, samkørsel, kurerkørsel eller lignende

• Brugeren har givet forkerte oplysninger i Aftalen for at manipulere systemet

• Brugerens Konto- eller loginoplysninger misbruges

• Brugeren i øvrigt overtræder de af os udstedte brugerinstruktioner

• Brugeren uden forudgående skriftligt samtykke fra os har bragt Køretøjet uden for det tilladte område

• Brugeren ved mere end én lejlighed og efter at vi har gjort opmærksom herpå, ikke returnerer Køretøjet til tiden,

• Brugeren på anden måde væsentligt overtræder vilkårene i Aftalen, eller

• Køretøjet bruges i strid med gældende regler med det resultat, at Køretøjet beslaglægges eller konfiskeres (herunder bruges til såkaldt vanvidskørsel). Dette gælder også i tilfælde, hvor Brugeren har overladt brugen af K​øretøjet til en anden person, uanset om Brugeren vidste eller burde have vidst, at Køretøjet kunne blive brugt til vanvidskørsel.

19.8 Brugeren vil skadesløsholdelse KINTO for ethvert krav eller tab (f.eks. Køretøjets værdi i tilfælde af konfiskation), hvis Brugeren eller andre førere af Køretøjet overtræder bestemmelserne i Færdselsloven om skærpet indsats mod vanvidskørsel og dette medfører konfiskation af Køretøjet.

19.9 Ved vores opsigelse af Aftalen kan vi træffe alle nødvendige foranstaltninger til øjeblikkeligt at tage bilen tilbage. Vi kan således kontakte politiet, toldmyndighederne eller enhver anden myndighed, der handler i vores interesse og har ret til at beslaglægge og tilbageholde Køretøjet.

20. AFHENTNING AF OS AF BILEN

20.1 I tilfælde af overtrædelse af Aftalen/disse Vilkår, herunder i tilfælde af manglende betaling eller manglende aflevering af Køretøjet ved slutningen af ​​Lejeperioden, kan vi afhente Køretøjet uden yderligere varsel. Brugeren er forpligtet til at betale eventuelle udgifter, vi måtte have i denne forbindelse. Omkostningerne findes i vores Prisliste. Vi er berettiget til at afhente Køretøjet via fogedretten, og Brugeren er forpligtet til at godtgøre os alle omkostninger forbundet hermed.

20.2 Når vi afhenter Køretøjet, er vi ikke ansvarlige for løsøre, som Brugeren efterlader i bilen.

20.3 For KINTO Flex skal Brugeren i sådant tilfælde aflevere Køretøjets nøgler inden for 5 dage. Vi informerer Brugeren om hvem nøglerne skal afleveres til. Hvis dette ikke sker inden for den fastsatte frist, skal Brugeren betale for omkostningerne ved omkodning/udskiftning af nøglelåse.

20.4 Ved manglende aflevering af Køretøjet ved Lejeperiodens udløb vil vi afmelde nummerpladerne hos Motorregistret, og kørsel i Køretøjet vil herefter ikke være lovligt. Det kan oplyses, at der indtræder registreringsafgift, hvilket Brugeren tillige hæfter for direkte overfor SKAT, hvis Køretøjet anvendes efter endt lejeperiode. I tilfælde af en afgiftsmæssig konsekvens, er Brugeren pligtig til at godtgøre os et beløb svarende hertil.

21. ÆNDRING

21.1 Vi har ret til at ændre disse Vilkår og Prislisten med én måneds forudgående varsel. De ændrede Vilkår og prislister vil gælde for lejeaftaler, der oprettes efter at ændringerne er trådt i kraft. Ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som Brugeren har registreret i KINTOs online bestillingssystem ved oprettelsen af kontoen.

22. ANSVARSBEGRÆSNING

22.1 Vi er ikke ansvarlige for tab af eller beskadigelse af, i eller på Køretøjet, af eller på varer eller i eller på et tredjepartskøretøj.

22.2 Vi er ikke ansvarlige for personskade på Brugeren eller en tredjepart, herunder død, der forårsages ved brugen af et Køretøj.

22.3 Vi er ikke ansvarlige over for en Bruger i henhold til eller i forbindelse med disse Vilkår, uanset om det gælder erstatning (herunder uagtsomhed), misligholdelse af kontrakten, vildledning eller andet.

22.4 Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder begrænset til et beløb på DKK 10.000.

22.5 Uagtet andre bestemmelser i disse Vilkår udelukker eller begrænser vi dog ikke vores ansvar for:

• død eller personskade forårsaget af os

• bedrageri, bedragerisk vildledning, grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse forårsaget af os eller af vores medarbejdere eller agenter, eller

• tab eller skade, som vi ikke kan begrænse eller udelukke i henhold til obligatorisk gældende lov.

22.6 I intet tilfælde kan vi dog påtage os ansvar for (i) tab af indkomst, driftstab, tab af potentiel forretning, tab eller ødelæggelse af data eller rekonstruktion af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjepartsforstyrrelse af telekommunikation og/eller Internettet, tab af indtægter (hvad enten dette tab er direkte, indirekte eller afledt), (ii) tab eller skade som følge af ansvar over for (a) tredjepart(er) (hvad enten dette tab er direkte, indirekte eller afledt) eller (iii) enhver form for indirekte tab.

23. FORCE MAJEURE

23.1 Vi er ikke ansvarlige, hvis forsinkelse eller manglende levering skyldes force majeure. Force majeure er omstændigheder, der ligger uden for en parts rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til tilfældige handlinger, krig, terrorhandlinger (hvad enten de er faktiske eller truende), optøjer eller civil uro, svigt i elektricitetsforsyning, internetforsyning, samlokalisering eller teletjenester, tjenestenægtelse eller lignende angreb, handlinger fra civile eller militære myndigheder, brand, oversvømmelser, forstyrrelser på grund af vejret, vulkanudbrud, jordskælv, ulykker, strejker eller arbejdsaktioner, epidemier, pandemier, karantæner eller energikriser.

24. SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL KLAGE

24.1 Ønsker Brugeren at klage, opfordrer vi Brugeren til at kontakte os skriftligt, hvorefter vi vil behandle Brugerens klage. Vores kontaktinformation er angivet i punkt 1.2.

24.2 Brugeren kan også klage til Center for Klageløsning, c/o Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klage kan også indgives online på www.forbrug.dk. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den vare eller ydelse, som Brugeren vil klage over, har kostet minimum kr. 1.000. Forbruger-klager kan også indbringes til Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside klagonline.forbrug.dk.

24.3 Forbrugere med bopæl i et andet EU-land kan også klage via EU kommissionens online klage platform: http://ec.europa.eu/odr.

25. TVISTER OG LOVVALG

25.1 Disse Vilkår er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Eventuelle lovvalgsregler, der fører til anvendelse af andet end dansk ret, finder ikke anvendelse.

25.2 Tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Københavns Byret i første instans med adgang til henvisning og anke i overensstemmelse med retsplejelovens almindelige bestemmelser herom. Sager, som vedrører leje af bil til Privat Brug, kan dog indbringes for byretten det sted, hvor Brugeren har bopæl.