Brukervilkår

Brukervilkår

 

På denne nettsiden har vi (TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA er et selskap under Belgisk lov med sin registrerte selskapsadresse på Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium – heretter kalt «TME» eller «vi») publisert våre brukervilkår for denne nettsiden. Ved å besøke denne nettsiden anses du får ha akseptert den siste versjon av disse vilkårene. Dersom du ikke er villig til å akseptere disse vilkårene (som ikke kan forhandles), ber vi deg om å ikke besøke denne nettsiden.

Vi kan endre brukervilkårene for denne nettsiden når som helst, og uten nærmere varsel gjennom å oppdatere denne nettsiden. Det er ditt ansvar å undersøke denne nettsiden dersom du ønsker å se siste versjon av disse vilkårene.

Formål og publikum

Denne nettsiden er kun til din personlige bruk, og skal ikke benyttes for noen forretningsmessige formål, verken direkte eller indirekte, uten at vi har gitt samtykke til dette på forhånd.

Nettsidens tilgjengelighet

Selv om vi anstrenger oss for å sikre at denne nettsiden alltid skal være tilgjengelig og funksjonell kan vi ikke garantere for dette. Tilsvarende kan vi heller ikke garantere at nettsiden vil være fri for programmeringsfeil eller virus, selv om gjør vårt best for å sikre at den er det.

Vi reserver oss retten til å nekte eller begrense tilgang til denne nettsiden for personer som vi tror eller er:

(1) involvert i enhver ulovlig, ondartet eller krenkende handling; eller 
(2) forøvrig er i brudd med disse vilkårene

Vi kan suspendere eller stenge tilgang til denne nettsiden på ethvert tidspunkt uten nærmere varsel.

Tilgjengelighet og prising av produkter og tjenester

Alle produkter og tjenester markedsført på denne nettsiden kan bli trukket tilbake eller endret til enhver tid uten nærmere varsel. Vennlig kontakt din offisielle Toyota forhandler for nærmere informasjon om tilgjengelighet og spesifikasjoner på Toyota produkter og tjenester før du bestiller dem

Alle priser vist på denne nettsiden er anbefalte priser hos våre forhandlere. Priser som gjelder finansieringspakker er kun gitt for estimeringsformål, og er gjenstand for nærmere standardvilkår. Dette innebærer at de kan variere fra den aktuelle prisen på spesifikke produkter eller tjenester som gis av en offisiell Toyota forhandler.

Bruk av nettsiden

Alle opphavsrett, varemerke, design rettigheter, patenter og andre intellektuelle rettigheter (både registrerte og uregistrerte) som vedrører denne nettsiden tilhører oss, andre Toyota Motor Corporation (TMC) selskaper og/ eller tredjeparter. Du har ingen rett eller lisens til å benytte varemerke, design rettigheter eller opphavsrett som er tilknyttet denne nettsiden, og som tilhører oss, et annet selskap i TMC gruppen eller andre tredjeparter, foruten slik det uttrykkelig fremgår av disse vilkårene.

Du har bare rett til å se, kopiere eller skrive ut tekst, bilder og annen informasjon på denne nettsiden til eget personlig bruk. Reproduksjon, modifisering eller annen gjenbruk av innholdet på denne nettsiden for andre formål uten at vi har samtykke til dette på forhånd er forbudt, særlig gjelder dette for forretningsmessige formål.

Du kan ikke benytte denne nettsiden ulovlige eller ondsinnete formål, eller på annet vis som kan fremstå krenkende ovenfor for andre brukere av nettsiden.

Vi kan endre eller fjerne kommentarer publisert på denne nettsiden.

Ansvarsbegrensning

Enkelte av produktbildene på denne nettsiden kan gjelde kjøretøy med andre spesifikasjoner enn de som er tilgjengelige på din lokasjon. Vi ber deg kontakte din offisielle Toyota forhandler for nærmere bekreftelse av tilgjengelighet og spesifikasjoner for de kjøretøyene du er interessert i, eller dersom du har spørsmål i denne forbindelse.

Informasjon om Toyota produkter og tjenester gitt på denne nettside, innebærer ikke et tilbud fra oss for å selge eller levere slike produkter og tjenester til deg direkte gjennom denne nettsiden.

Selv om vi har rutiner for å sikre at informasjonen presentert på denne nettsiden er nøyaktig og oppdatert bør du bære oppmerksom på at den kan inneholde feil eller mangelfulle opplysninger. Du bør derfor ikke utelukkende stole på denne informasjonen for å beslutte eventuelle kjøp. Du bør i stedet kontakte din lokale Toyota forhandler eller verksted.

Informasjon gitt på denne nettsiden er, så fremst ikke annet fremgår av lov eller forskrift, gitt uten noen form for garanti, verken uttrykkelig eller indirekte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til eventuelle indirekte garantier for tilfredsstillende kvalitet, anvendelighet for spesifikke behov, krenkelse av rettigheter, fullstendighet eller nøyaktighet. Fra tid til annen kan denne nettsiden inneholde linker til og fra andre nettsider. Dersom vi ikke eier disse nettsidene aksepterer vi heller ikke ansvar for disse nettsidene. Vennligst også se vår Personvernerklæring i denne forbindelse.

Vi minner om at vi tillater andre Toyota selskaper å markedsføre enkelte produkter, og tilby visse tjenester på denne nettsiden. Vennligst se neste avsnitt og vår Personvernerklæring i denne forbindelse.

Vi bærer ikke ansvar for noe tap eller skade som påstås å ha sammenheng med bruk av denne nettsiden, eller andre nettsider man har besøkt fra denne siden, inkludert men ikke begrenset til økonomisk tap, konsekvenstap eller indirekte- og særskilte tap.

Dersom enkelte av disse vilkårene anses for å ikke være rettslig bindende skal fremdeles øvrige vilkår anses gjeldende.

Gjeldende lovgivning og verneting

Disse vilkårene er regulert av norsk lov. Dersom vi ikke har avtalt noe annet skriftlig skal enhver tvist som gjelder forståelsen av disse vilkårene behandles ved norske domstoler, så fremst man ikke finner annen minnelig løsning.

Kontakt

Dersom du har spørsmål i forbindelse med denne erklæringen kan du kontakte:

TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium.For ytterligere informasjon om hvordan vi beskytter dine personopplysninger viser vi til vår Personvernerklæring.