1. kinto-join
  2. access-control-as-a-carpooling-incentive

Zasebno

Poslovno

Souporaba vozil se je izkazala za enega najboljših načinov za zmanjšanje ogljičnega odtisa podjetja. Toda kako zaposlene spodbuditi k souporabi vozil za poti na delo?

V poskusu, ki ga je na velikem letališču v Združenem kraljestvu izvedla Harvard Business School in ki so ga potrdile tudi druge podobne sheme, ki so jih uvedle stranke podjetja KINTO Join, kot je Northampton City Council, se je izkazalo, da je edini resnično učinkovit način za spodbujanje zaposlenih k souporabi vozil zagotavljanje spodbud v zvezi s parkiranjem.

Na podlagi rezultatov študij smo se staknili glave in domislili novo rešitev, ki jo z navdušenjem predstavljamo: gre za shemo spodbud za souporabo vozil v obliki parkirnih mest!

Preden preidemo na bistvo, naj najprej nekaj besed namenimo shemam spodbud za souporabo vozil.

Zakaj so sheme spodbud za souporabo vozil uspešne?

Prednosti souporabe vozil je mnogo. Vsak, ki se odloči za souporabo vozil, lahko sam izbere, kaj je tisto, kar ga pri tem najbolj motivira. Naj bo to zmanjšanje stresa, stroškov goriva, zastojev ali varovanje okolja.

Trdno smo prepričani, da se bodo nekateri zaposleni odločili za souporabo vozil pri vožnji na delo, če bodo podučeni in dobili dostop do orodij, ki jim bodo souporabo vozil dokazano olajšala.

Vendar pa je spreminjanje ustaljenih navad težavna naloga, uvajanje novih sistemov je dolgotrajno, uvajanje kompleksnejših načinov prevoza na delo pa je lahko stresno. Bolj ko so izzivi pri souporabi vozil kompleksni, večja je verjetnost, da se bodo ljudje odpovedali tej zamisli ter se raje odločili za znano in preprosto možnost – vožnjo na delo z lastnim vozilom.

Tu razliko naredijo sheme spodbud za souporabo vozil.

V najboljšem interesu delodajalcev je, da svoje zaposlene spodbudijo k vožnji na delo s souporabo vozil. Souporaba vozil s strani zaposlenih ne služi le kot pomoč delodajalcem pri doseganju trajnostnih ciljev podjetja, temveč omogoča tudi produktivnejšo izrabo časa, namenjenega prevozu na delo, in rešuje številne težave, povezane s prometnimi zastoji in prezasedenostjo parkirišč.

Navsezadnje so spodbude, ki jih delodajalci ponudijo zaposlenim, tiste, ki slednje pripravijo do tega, da poskusijo nekaj novega, čeprav nad idejo sprva morda niso bili navdušeni. Te spodbude se lahko glede na kulturo podjetja med seboj zelo razlikujejo in lahko na primer vključujejo zajtrk, ki ga organizira podjetje, posebne diplome in nagrade ter bonuse ali prednostna parkirna mesta.

KINTO Join vse to premika na novo raven, saj podjetjem omogoča spremljanje števila preverjenih potovanj, delodajalcem pa ponuja vpogled v število zaposlenih, ki se na delo vozijo skupaj, ter jim omogoča oblikovanje natančnega in pravičnega sistema spodbud.

Parkiranje je najpogostejša težava, s katero se spopadajo zaposleni. To lahko močno vpliva na njihovo produktivnost čez dan. Če se njihov dan začne z stresom, povezanim z iskanjem parkirnega mesta, bo to verjetno vplivalo na preostanek delovnega dne. Poleg tega bo nanje vplival tudi stres zaradi vsakodnevnih nalog in posledično bodo zaposleni preobremenjeni.

Nadzor dostopa v praksi

Da bi ponazorili, kako delujejo naše sheme spodbud za souporabo vozil v obliki parkirnih mest, si oglejmo izkušnje enega od naših partnerjev pri souporabi vozil – bolnišnice Barking, Havering & Redbridge v mestu Barking v Essexu v Združenem kraljestvu.

Bolnišnica se je odločila za uvedbo sheme spodbud v obliki parkirnih mest, ki temelji na nadzoru dostopa do parkirišča. 300 razpoložljivih parkirnih mest so označili kot prednostna, pri čemer je zaposlenim, ki se zavežejo k souporabi vozil, ponudila prednostne parkirne dovolilnice. 561 zaposlenih se je zato odločilo za uporabo ponujene sheme in se med seboj povezalo, da bi organizirali dnevno souporabo vozil.

Zaradi uspeha omenjene sheme želi bolnišnica shemi souporabe vozil nameniti še več parkirnih mest.

Z vsako novo souporabo vozila lahko bolnišnica spremlja preverjene in zabeležene prihranke emisij CO2. Hkrati pa lahko zaposleni uživajo v prednostnih parkirnih mestih, nižjih potnih stroških in splošnem dobrem počutju, ki je posledica zelenega načina življenja.

Da bi zagotovili, da zaposleni beležijo svoja potovanja s souporabo vozil, so v bolnišnici zdaj naredili še korak dlje – odločili so se za preverjanje aktivnosti souporabe vozil in dovolilnice za prednostna parkirna mesta ponudili le tistim zaposlenim, ki so vsak teden opravili določeno število preverjenih voženj s souporabo vozil.

Zveni sijajno, kajne? To je zato, ker so sistemi, ki temeljijo na nadzoru dostopa, učinkoviti.

Kako poskrbeti, da bo souporaba vozil v vašem podjetju uspela?

V organizacijah z več kot 500 zaposlenimi bi se lahko po naši raziskavi približno 96 % zaposlenih na delo vozilo s souporabo vozil z vsaj petimi sodelavci.

Prvi korak pri uvedbi pobude za souporabo vozil je ocena vaših potreb in prioritet zaposlenih. Analizirajte kulturo svojega podjetja in oblikujte shemo spodbud, ki bo to odražala.

Ustvarite shemo, ki vam bo ustrezala – začnite postopoma in KINTO Join zaposlenim ponudite kot način za usklajevanje pri souporabi vozil, kar bo verjetno spodbudilo približno 2 % zaposlenih, da se odločijo za souporabo vozil. Če ponudite spodbude, lahko odstotek zaposlenih, ki so se pripravljeni na delo voziti s souporabo vozil, povečate na približno 15 %. Če ponudite prednostno parkiranje, pa lahko k vožnji s souporabo vozil spodbudite kar četrtino zaposlenih.

Srečno pot na delo!