1. KINTO One
Contact us
We are always happy to help
Contact us
We are always happy to help

Zasebno

Poslovno

Lizing službenih vozil je v zadnjih letih postal eden izmed najbolj priljubljenih načinov financiranja voznega parka. Poleg davčnih ugodnosti imajo podjetja pri lizingu službenih vozil še številne druge prednosti.

Lizing službenega vozila – okrepite podobo podjetja

Službena vozila so pomemben del poslovne opreme številnih podjetij. Ponudnikom storitev in predstavnikom na terenu zagotavljajo mobilnost, uporabljajo pa se tudi za prevoz blaga, delovne opreme ali orodja. Sodobna in inovativno opremljena službena vozila krepijo prisotnost podjetja in pozitivno oblikujejo njegovo podobo pri srečanjih s strankami, na sestankih s poslovnimi partnerji ali pri pridobivanju strank.

Na področju vozil je predvsem finančna oblika lizinga privlačna možnost. Z lizingom vozilo v določenem obdobju uporabljate za lastne namene in zanj plačujete mesečne obroke. Izraz lizing prihaja iz angleščine in ga lahko prosto prevedemo kot "najem", a med njima obstaja bistvena razlika: pri lizingu službenega vozila mora lizingojemalec plačati vse dodatne stroške, ki nastanejo pri njegovi uporabi. To je zlasti:

· zavarovanje

· vzdrževanje

· popravila

· kritje škode

Nasprotno pa KINTO One ponuja celovito storitev – lahko bi mu rekli tudi "vsestranski brezskrbni paket". Številni omenjeni stroški, kot je vzdrževanje, so tu namreč že vključeni v mesečno najemnino.

 

KINTO One ponuja ugoden poslovni lizing in vse prednosti novega vozila, ne da bi ga morali kupiti. Preprosto izberite želeni model, dodajte paket storitev ter določite trajanje in že ste pripravljeni na delo. Ponudba vključuje službena vozila s klasičnim in električnim pogonom ter vozila na vodik in hibridna vozila. Lizing službenega vozila poteka kot lizing na podlagi prevoženih kilometrov, tako da se plača le stroške za dejansko uporabo, brez tveganja preostale vrednosti. Z dodatnimi servisnimi moduli in možnostjo dodatnega zavarovanja KINTO Protect je mogoče ponudbo prilagoditi in oblikovati glede na individualne potrebe. V večini primerov lahko najeto službeno vozilo uporabljate tudi zasebno. KINTO kot lizingodajalec ostane lastnik vozila, zato je poslovni najem izvenbilančen.

Porazdelitev stroškov lizinga v času trajanja pogodbe

Odvisno od pogodbe o lizingu mora lizingojemalec na začetku pogodbe plačati enkratni polog. Ta znesek se odšteje neposredno od dobička podjetja v letu plačila, zato lizing pogosto pozitivno vpliva na davčno obveznost ob koncu poslovnega leta.

Cenovno ugodne obroke je treba plačevati mesečno. Njihov znesek je po eni strani odvisen od tega, kaj si lizingojemalec lahko privošči kot mesečni obratovalni strošek, po drugi strani pa se v znesek obroka vključijo želeni model vozila, trajanje lizinga, število prevoženih kilometrov ter preostala vrednost službenega vozila.

S pomočjo kalkulatorja mesečnih obrokov lahko podjetja in zasebniki vnaprej ugotovijo, kakšni bodo njihovi stroški.
Po izteku pogodbe o lizingu se vozilo vrne lizingodajalcu in skrbno preveri, da se določi preostala vrednost. Ta je odvisna od prevoženih kilometrov, stanja vozila in vrednosti na trgu rabljenih vozil. Po pregledu vrnjenega službenega vozila lahko lizingodajalec lizingojemalcu zaračuna dodatne stroške ali pa jih odšteje od preostale vrednosti. Rezultat tega je končni račun, ki je povezan s pričakovano preostalo vrednostjo, določeno v pogodbi. Razliko je treba doplačati, v primeru presežnega kritja pa je vsaj delne izplačana lizingojemalcu.
  • Kdo plača stroške službenega vozila?

    Delodajalec je lizingojemalec službenega vozila, zato prevzame tudi stroške vozila, četudi to preda v uporabo zaposlenemu. Vendar pa lahko delavec po dogovoru z delodajalcem del nastalih stroškov krije sam. Pri prenosu službenega vozila so vsi dogovori glede tega zapisani.
  • Stroški lizinga službenih vozil

    Pri lizingu službenega vozila gre za dolgoročen najem, tako da lizingodajalec nastale stroške v tem času amortizira. Lizingodajalec ima enkratne in redne stroške, katerih višina je odvisna od različnih dejavnikov. Ti vključujejo trajanje in vrsto pogodbe, cenik vozila, obrestno mero, stanje vzdrževanja in preostalo vrednost ter letno število prevoženih kilometrov.

Lizing službenega vozila: hiter pregled prednosti

Pravilno načrtovanje lizinga službenih vozil

Preden se najeto službeno vozilo vključi v vozni park podjetja, je treba skrbno preučiti več vidikov. Ti vključujejo trajanje pogodbe, opremo in morebitno možnost odkupa vozila.

Trajanje pogodbe: kratkotrajna pogodba po eni strani zagotavlja veliko prilagodljivost, po drugi strani pa pomeni višje mesečne obroke. Podjetja morajo natančno pretehtati, kateri od teh vidikov je zanje bolj pomemben, da lahko izberejo pravo ponudbo lizinga.

 

Oprema: načeloma pogodba o lizingu vključuje izbrani model in opremo bodočega službenega vozila. Te podrobnosti je treba z lizingojemalcem vnaprej določiti in jih v pogodbi opredeliti kot zavezujoče, da je vsa oprema pozneje dejansko tudi na voljo.

Možnost odkupa: nekatere ponudbe lizinga omogočajo odkup službenega vozila po izteku dogovorjenega obdobja. Če nameravate najeto službeno vozilo pozneje odkupiti, se se o tem pozanimajte že pred podpisom pogodbe.

Za koga je lizing službenih vozil primeren?

Lizing se je že uveljavil kot alternativa nakupu pri pridobivanju službenih vozil. Še posebej je koristen za podjetja, ki se želijo izogniti dodatni obremenitvi bančne kreditne linije z večjo naložbo. Lizing službenih vozil omogoča bistveno večjo prilagodljivost in zmanjšuje tveganja.

To velja za podjetja, ne glede na njihovo velikost in pravno obliko, pa tudi za samostojne podjetnike. Lizing službenih vozil je tako privlačen za skupine, velika, srednja in mala podjetja ter tudi za samostojne podjetnike, vendar pa so odločilni dejavnik za ustrezno ponudbo lizinga vedno zahteve ponudnika lizinga. Podjetja, ki že dlje časa uspešno poslujejo na trgu, imajo določene prednosti pred novimi podjetji, ki morajo svojo kreditno sposobnost najprej dokazati s poslovnimi bilancami.

Lizing ali financiranje službenega vozila – kaj je bolje?

Pred nakupom službenega vozila se pogosto pojavi vprašanje, ali naj se vozilo vzame na lizing ali financira. Priporočljivo je preveriti in primerjati ustrezne ponudbe ter finančne stroške. Razlika med lizingom in financiranjem službenega vozila je v tem, da pri financiranju in plačilu celotnega obroka vozilo postane last podjetja. Poleg tega se lahko pri daljših pogodbenih rokih mesečni obroki znižajo, če se službeno vozilo financira. Slabost financiranja je, da se v nasprotju z lizingom obroki ne štejejo kot stroški. Kot poslovni stroški se štejejo samo stroški obresti.

 

Financiranje je primerno za podjetja, ki ciljajo na nižje obroke financiranja v daljši dobi koristnosti ali na nakup službenega vozila. Vendar nakup pomeni večje breme za likvidnost, zato je za podjetja morda bolj privlačna možnost lizing. Razlog za to so spremenljivi pogoji in manjše finančno breme, ki se pri lizingu razporedi na daljše obdobje.