1. KINTO One
Contact us
We are always happy to help
Contact us
We are always happy to help

Zasebno

Poslovno

Službena vozila z električnim pogonom

Številna podjetja v okviru zelenega prehoda v svoje vozne parke vključujejo izključno električna vozila ali priključne hibride. Kakšne so prednosti? Gre za trend ali zmoto - o tem smo povzeli vse pomembne informacije.

Električni avtomobil kot službeno vozilo - kaj je v ozadju?

Razprave o odgovornosti podjetij glede varovanja podnebja so vse glasnejše, zato so naložbe podjetij v tehnologije, ki zmanjšujejo emisije CO2, postale aktualna tema. Ta gre pogosto z roko v roki s prestrukturiranjem celotnega poslovnega modela in strategije blagovne znamke. To vključuje tudi preoblikovanje voznega parka podjetja in prehod na uporabo izključno službenih vozil z električnim pogonom.

E-mobilnost v ospredju

Za uporabo električnih avtomobilov kot službenih vozil obstaja več razlogov. Dejavniki, kot sta prizadevanje za trajnostno mobilnost in neodvisnost od cen energije, podjetja spodbujajo k razmisleku. Poleg tega je pomemben tudi hiter tehnični napredek električnih vozil v smislu dosega, porabe energije in zmogljivosti akumulatorja, k čemur je treba dodati še vse pomembnejšo infrastrukturo polnilnih postaj v javnem in zasebnem sektorju.

Za podjetja pa so zanimive predvsem visoke subvencije ter finančne ugodnosti zaradi davčnih olajšav. Stroški obratovanja voznega parka električnih avtomobilov so zato v nekaterih primerih nižji kot pri primerljivih vozilih s konvencionalnimi pogonskimi sistemi.

Zasebna uporaba električnega službenega vozila

Če delodajalec zaposlenim zagotovi službeni avtomobil za sorazmerno zasebno uporabo, je tako pridobljena nedenarna boniteta obdavčljiva. To velja tudi za vozila na lizing. Nedenarne bonitete se določijo na podlagi bruto cene po ceniku ali na podlagi sorazmernih dejanskih stroškov, ki morajo biti dokazljivi na podlagi dnevnika vožnje.

Obdavčitev električnega službenega vozila na osnovi cene po ceniku

Pavšalna obdavčitev nedenarnih bonitet na osnovi bruto cene po ceniku je v mnogih pogledih najenostavnejša možnost. Za vozila s klasičnim motorjem z notranjim zgorevanjem velja tako imenovano pravilo enega odstotka. To pomeni, da se za davčne namene za službena vozila uporablja pavšalna stopnja v višini enega odstotka cene po ceniku.

Če je službeno vozilo v celoti električno, se ta odstotek zmanjša na četrtino. Zato se uporablja izraz „pravilo četrtine”, po katerem se kot nedenarna boniteta obdavči le 0,25% cene po ceniku. Pravilo se v tej obliki uporablja od začetka leta 2020 in velja za električna vozila, katerih bruto cena po ceniku ne presega 60.000 evrov.
Drugi predpis se nanaša na prevoz na delo, če se za to uporablja električno vozilo. Če zaposleni za pot v službo več kot 47 dni na leto uporabi službeno vozilo, je obdavčitev te bonitete v naravi obvezna. Namesto klasičnih 0,03% cene po ceniku na kilometer se kot davčna ugodnost uporablja le četrtina, tj. 0,0075%.

Električno vozilo in priključni hibrid: razlike v davčnih olajšavah

Za električna vozila, ki so dražja od 60.000 evrov, in priključne hibride z zunanjim polnjenjem veljajo drugi predpisi, ki so z davčnega vidika prav tako ugodni. Pri teh vozilih se odstotek odbitne franšize prepolovi v primerjavi z vozili z motorjem z notranjim zgorevanjem. Denarna olajšava torej znaša 0,5% cene po ceniku. Vendar pa so zahteve za to davčno spodbudo vse strožje.

Pri teh vozilih je izpust CO2 lahko največ 50 gramov na prevoženi kilometer. Upravičena so tudi električna vozila, ki lahko v izključno električnem načinu prevozijo določeno razdaljo: za nova vozila je od leta 2022 to najmanj 60 kilometrov.
Za davčno ugodnost za službeno vozilo mora veljati le eden od dveh navedenih pogojev - nizke emisije CO2 ali izključno električni doseg. A lahko domnevamo, da bo v naslednjih nekaj letih vedno manj vozil, ki ne bodo izpolnjevala teh meril. Za vožnjo na delo velja isti predpis kot za v celoti električna vozila z 0,015 %.

Predpis o službenih vozilih: primerjava motorja z notranjim zgorevanjem, priključnega hibrida in električnega vozila

Primer izračuna služi kot primerjava vseh treh različic vozil, ki se uporabljajo za vožnjo do delovnega mesta v razdalji 30 kilometrov:
Motor z notranjim zgorevanjem Električno vozilo Priključni hibrid
Nabavna cena 30,000 evrov 40,000 evrov 35,000 evrov
Splošna olajšava na leto 3,600 evrov 1,200 evrov 2,100 evrov
Olajšava za prevoz na delo (30 km) na leto 3,240 evrov 1,080 evrov 1,890 evrov
Skupna olajšava na leto 6,840 evrov 2,280 evrov 3,990 evrov
obdavčitev (v višini 40 %) na leto 2,796 evrov 912 evrov 1,596 evrov

Obdavčitev z dnevnikom

Če za obdavčitev službenega vozila uporabljate dnevnik vožnje, ste upravičeni do enake olajšave. Tudi v tem primeru se vrednost na podlagi ocene zmanjša na polovico ali četrtino. Pri tem pa ni pomemben mesečni pavšalni znesek, temveč amortizacija, ki jo je treba upoštevati (AfA). Za nakupno ceno in doseg veljajo enake zahteve kot za obdavčitev po ceniku.

 

Električna službena vozila na polnilni postaji

Električna vozila za vožnjo potrebujejo električno energijo, zato jih je treba polniti prek stenske polnilne enote. Prav to je težava, pred katero si številna podjetja, ki se ukvarjajo z e-mobilnostjo in želijo elektrificirati vozne parke, zatiskajo oči. Čeprav je v Nemčiji na cestah vse več električnih vozil, postavitev polnilne infrastrukture zaostaja. Podjetja, ki se odločijo za električna službena vozila, lahko zanje na lokaciji podjetja uredijo tudi možnost polnjenja.

Za zaposlene je polnjenje vozil na delovnem mestu neobdavčeno. Če možnosti polnjenja službenega vozila ni, se obdavčitev za električna vozila zmanjša za pavšalni znesek 50 evrov ali pa se zaračuna sorazmerno na kilovatno uro.
Električno službeno vozilo je običajno treba polniti tudi doma, da se zagotovi ustrezen doseg. Zagotovite stenske polnilne enote za zasebno uporabo. Delodajalci svojim zaposlenim polnilno infrastrukturo pogosto posodijo ali celo podarijo. Izposoja se šteje za dodatno plačilo, na katero se plača dohodnina, oproščeno pa je prispevkov za socialno varnost. Če je polnilna postaja darilo, se za denarno boniteto plačajo davki. V tem primeru je pogosto treba plačati 25 % pavšalno dohodnino.

Vozni park prihodnosti: kako uspešno preiti na električna vozila

Prehod na električna službena vozila je privlačna možnost, ki pa je nikakor ne smemo jemati z levo roko. Oblikovati je treba ustrezno strategijo in v načrtovanje vključiti vse nujne dejavnike. Naslednji nasveti vam bodo pomagali pri uspešni uvedbi električnih službenih vozil:

 

Določite potrebo po električnih ali hibridnih vozilih

Glavno vprašanje tu je, za kakšne poti se bo uporabljalo službeno vozilo in kako pogosto. So poti večinoma enake ali se spreminjajo? Ima pomembno vlogo prevoz blaga? Kako število in trajanje prostega teka vplivata na vozila?

 

Razvoj polnilne infrastrukture in vključevanje strokovnjakov

Pri preoblikovanju voznega parka je pomembno tudi vprašanje, kdaj, kako in kje polniti električna vozila. Pomembno je, da pri razvoju sodelujejo izkušeni strokovnjaki. Na ta način je mogoče čim bolj znižati stroške nabave in čim bolj učinkovito načrtovati zmogljivost uporabe.

 

Iskanje neodvisnih ponudnikov z inovativnimi koncepti mobilnosti

Ponudniki, kot je KINTO, omogočajo podjetjem, da svoj klasični vozni park enostavno preoblikujejo v inovativne koncepte mobilnosti. Poseben poudarek je tu posvečen lizingu električnih in hibridnih vozil. S tem se je mogoče izogniti različnim stroškom nabave, hkrati pa kar najbolje izkoristiti prednosti e-mobilnosti.

 

Osveščanje zaposlenih o prednostih e-mobilnosti

Četudi preobrazba v organizaciji poteka odlično, obstaja nevarnost neuspeha, če je projekt med zaposlenimi slabo sprejet. Zato je pomembno, da že na začetku odpravimo zadržke glede električne tehnologije, komuniciramo transparentno in v proces od samega začetka vključimo zahteve zaposlenih.

Električno službeno vozilo prek storitve KINTO: Vstopite v prihodnost mobilnosti

KINTO podjetjem nudi zanesljivo podporo pri oblikovanju prihodnosti voznega parka. Poleg širokega nabora modelov ponuja tudi največjo prilagodljivost pri pogodbah o lizingu. Vsaki potrebi podjetja se lahko ustrezno in individualno prilagodi. S pomočjo naših nasvetov glede ugodnih ponudb lahko vaše podjetje postane pionir prihodnosti mobilnosti z električnimi službenimi vozili.