1. KINTO One
Contact us
We are always happy to help
Contact us
We are always happy to help

Zasebno

Poslovno

Stroški službenih vozil za delodajalce in zaposlene

Službeno vozilo tako kot vsako drugo prinaša določene stroške. Poleg fiksnih stroškov imata delodajalec in zaposleni še druge spremenljive stroške. Tu lahko dobite pregled stroškov za službeno vozilo in izveste, kdo jih krije.

Kakšne stroške prinaša službeno vozilo?

Vsakdo, ki kupi in uporablja službeno vozilo, mora imeti v mislih stroške, ki jih to prinaša. V večini primerov te stroške krije delodajalec, medtem ko zaposleni prejmejo le nedenarno ugodnost, ki je obdavčena. Vendar imajo tudi zaposleni možnost prispevati k stroškom službenega vozila.

Nabavna cena in stroški zavarovanja službenega vozila

Stroške nakupa oz. najema službenega vozila vedno krije delodajalec. To velja tudi, če bo zaposleni službeno vozilo uporabljal v zasebne namene. Upravitelj voznega parka podjetja izbere vozilo in tako odloča, kakšna cena se zdi primerna za službeno vozilo. Vendar pa ima namen, za katerega je službeno vozilo kupljeno, posebno vlogo. Zaposleni običajno uporablja vozilo za opravljanje službenih nalog.

Vendar pa vsako vozilo ni primerno na primer za daljše vožnje po avtocesti ali prevažanje tovora.

Zato imajo pri nakupu oz. lizingu pomembno vlogo nekatere lastnosti, kot so udobje, velikost prtljažnega prostora in varnostne funkcije. Od tega so odvisni tudi stroški službenega vozila, ki se od modela do modela precej razlikujejo.

Poleg stroškov nakupa oz. najema krije podjetje tudi stroške zavarovanja službenih vozil. Za vsako službeno vozilo je treba skleniti zavarovanje odgovornosti. Poleg tega so zaposleni, ki uporabljajo službeno vozilo, zavarovani za primer telesnih poškodb in materialne škode. Po potrebi je smiselno skleniti tudi splošno ali delno kasko zavarovanje.

Kdo plača davek za službeno vozilo?

Tudi davke za vozilo plača delodajalec. Dejavniki, kot so datum prve registracije, zmogljivost motorja in vrednosti izpustov onesnaževal, vplivajo na višino davka na vozilo. Okolju prijazna službena vozila z električnim pogonom ali hibridnim motorjem so tako ugodnejša, saj so davki na tovrstna vozila nižji.

Čeprav podjetje za službeno vozilo davčnemu uradu plača davek na motorna vozila, pa morajo zaposleni plačati še davek na nedenarno ugodnost, ki izhaja iz zasebne uporabe službenega vozila. To poveča obdavčljivi dohodek zaposlenega. Pri tem se lahko uporabljata dva modela: pravilo enoodstotnega pavšala ali dnevnik. Katera možnost je boljša, je odvisno od deleža zasebne uporabe. To lahko preprosto izračunate s kalkulatorjem za službena vozila.

Stroški servisov in popravil

Vsako vozilo, tudi službeno, občasno potrebuje servisni pregled. Uporablja se za službene in zasebne poti, zato lahko hitro doseže visoko število prevoženih kilometrov. To vpliva na obrabo vozila. Stroške servisnih pregledov in popravil krije delodajalec. Ponudbe lizinga za službena vozila pogosto že vključujejo storitve, kot sta vzdrževanje in servisiranje, tako da v tem primeru ni nepričakovanih dodatnih stroškov.

Obratovalni stroški službenih vozil

Obratovalni stroški službenih vozil običajno vključujejo vse stroške, povezane s podjetjem. Stroški služijo vzdrževanju poslovanja podjetja. Razdelimo jih lahko na variabilne in fiksne stroške poslovanja, ki se odštejejo pred plačilom davka. Stroški službenega vozila, ki štejejo za poslovne stroške, so stroški goriva, vzdrževanja in parkirnin ter cestnin, na primer pri potovanjih v tujino.

Delitev stroškov službenih vozil z zaposlenimi

Zaposleni se občasno vprašajo, ali lahko prispevajo k stroškom službenega vozila. Običajno stroške službenega vozila krije delodajalec. Če zaposleni vozilo uporablja tudi zasebno, mora plačati davek na nedenarno ugodnost. Vendar pa se lahko stroški vozila razdelijo med obe strani. Za to obstaja več možnosti, med katerimi so nekatere davčno ugodnejše.

Prva možnost je, da se delodajalec in zaposleni dogovorita o pavšalu za zasebno uporabo. Pri tem znesku gre za odbitek neposredno od neto plače, a se pavšal za uporabo ne upošteva kot odbitek v okviru odhodka, povezanega z dohodkom, temveč znesek zmanjša obdavčljivo nedenarno ugodnost. Odvisno od strukture se lahko ta zniža celo na nič. Enkratna plačila, ki jih zaposleni plača delodajalcu, na primer za nakupno ceno, prav tako zmanjšajo pripisani dohodek.

Po drugi strani pa lahko zaposleni prevzamejo dejanske stroške, tako da sami poravnajo stroške goriva, popravila ali davek na vozilo in zavarovanje odgovornosti. Do leta 2016 je bila ta možnost z davčnega vidika slabša izbira. Delavec posameznih stroškov ni mogel odbiti kot odhodke, povezane z dohodkom, in ni mogel znižati prejemka v naravi. Odhodki, povezani z dohodkom, so vsi odhodki, ki nastanejo v povezavi z opravljanjem dela. A je Zvezno davčno sodišče odločilo, da je treba vse stroške, ki jih ima zaposleni z vzdrževanjem in uporabo službenega vozila, izravnati z metodo enega odstotka.

Nezgoda s službenim vozilom: kdo krije škodo?

Tudi najvarnejši način vožnje ne prepreči nujno nezgode s službenim vozilom, zlasti če drugi udeleženci v prometu ravnajo krivdno. Vsakdo, ki z osebnim vozilom povzroči nezgodo, stroške krije sam iz lastnega zavarovanja. Kako pa je to urejeno v primeru nezgode s službenim vozilom? Postavlja se vprašanje, katera zavarovalnica bo krila škodo, nastalo v nezgodi.

Kdo je odgovoren, je odvisno od povzročitelja nezgode. Poleg tega je treba razjasniti, ali je do nezgode prišlo med službeno ali zasebno potjo.

Načeloma v primeru nezgode nastalo škodo krije delodajalčevo zavarovanje motornega vozila. Če do nesreče pride med zasebno uporabo službenega vozila, pa se lahko zgodi, da mora del stroškov s plačilom odbitne franšize kriti zaposleni. Odločilnega pomena je, kaj sta se pogodbeni stranki pisno dogovorili v pogodbi o zaposlitvi in kdaj je bilo vozilo zagotovljeno.

Delitev stroškov pri nezgodi s službenim vozilom

Če med uporabo službenega vozila pride do nezgode, ki je ni povzročil zaposleni, stroške v celoti krije zavarovanje odgovornosti povzročitelja nesreče. Če je nezgodo povzročil zaposleni, oz. je zanjo odgovoren delno, pa je situacija bolj zapletena. Pri delitvi stroškov ima pomembno vlogo stopnja malomarnosti.

V primeru manjše malomarnosti škodo, nastalo v nesreči, običajno krije delodajalec oz. njegova zavarovalnica. Zmerna malomarnost pomeni, da je na osnovi sorazmernosti že odgovoren delavec. V primeru hude malomarnosti ali celo naklepa pa mora stroške nezgode službenega vozila v celoti kriti uporabnik.

Odgovornost za zasebne poti s službenim vozilom

Če zaposleni ne potuje v sklopu zadolžitev iz pogodbe o zaposlitvi, gre za zasebno pot. Če pride do nezgode s službenim vozilom, je za nastale stroške odgovoren izključno zaposleni. Če ima vozilo sklenjeno splošno kasko zavarovanje, mora plačati le odbitno franšizo.

Prihranite stroške z električnim službenim vozilom

Z električnim službenim vozilom lahko v primerjavi z vozilom z motorjem z notranjim izgorevanjem občutno zmanjšate obratovalne stroške. Razlog za to so številna pravila, zaradi katerih je električno službeno vozilo ugodnejše.

Električna energija za polnjenje električnega službenega vozila je neobdavčena, če se uporablja polnilna postaja delodajalca. Če zaposleni uporabi javno polnilno postajo, mu delodajalec ob predložitvi dokazila povrne neobdavčene stroške. Poleg tega davčni urad priznava pavšalno nadomestilo stroškov za polnjenje električnega vozila doma. V letu 2021 so se ti pavšali ponovno povečali.

Tudi obdavčitev nedenarne ugodnosti je pri električnem službenem vozilu nižja. Le 0,5 odstotka bruto domače cene po ceniku je obdavčeno kot nedenarna ugodnost. Za povsem električna vozila, katerih cena po ceniku je nižja od 60.000 evrov, pa je stopnja zgolj 0,25 odstotka.