1. KINTO One
Contact us
We are always happy to help
Contact us
We are always happy to help

Daily rental

Carsharing

Lizing je dandanes splošno znan izraz. Pri prodaji vozil si je življenje brez njega težko predstavljati. Vendar se vsak, ki želi kupiti vozilo na lizing, sreča z različnimi vrstami lizinga. Brezobrestni lizing, lizing z omejenim številom prevoženih kilometrov, lizing s preostalo vrednostjo? Na trgu obstaja veliko različnih vrst lizinga. Preberite več o vrstah lizinga ter njihovih prednostih in pomanjkljivostih.

Kaj je lizing?

Lizing pomeni posebno obliko najema vozila v kombinaciji z ustreznim financiranjem. Poleg vozil je mogoče z lizingom kupiti tudi druga opredmetena sredstva, običajno večje vrednosti. Med predmeti, kupljenimi z lizingom, prevladujejo vozila, čeprav je dandanes z lizingom mogoče kupiti širok nabor blaga v različnih panogah.

Podlaga za to vrsto financiranja je zavezujoča pogodba o lizingu med lizingojemalcem in lizingodajalcem. Lizingodajalec zagotovi predmet lizinga. Lizingojemalec se s pogodbo zaveže, da bo v določenem časovnem obdobju redno plačeval obroke lizinga. V zameno lahko uporablja in vozi vozilo. Obdobje je vnaprej določeno v pogodbi o lizingu in običajno traja dve do štiri leta.

Lizing: prednosti in pomanjkljivosti

Financiranje z lizingom ima številne prednosti. Po eni strani fiksni obroki lizinga pomenijo določeno stopnjo varnosti načrtovanja tako za lizingojemalca kot za lizingodajalca. Po drugi strani pa pogodbe o lizingu pogosto ponujajo veliko svobode, kar zadeva pogoje, kar pomeni večjo prilagodljivost. Lizing podjetja pogosto ponujajo najsodobnejše modele vozil, zaradi česar je financiranje z lizingom še privlačnejše.

Po izteku lizinga lahko lizingojemalec vozilo vrne pogodbenemu partnerju ali ga prevzame. Tako nima težav s prodajo ali pa preprosto še naprej uporablja vozilo. Vendar pa je za mnoge zainteresirane potencialna ovira v konkretni razliki med lizingom in najemom vozila.

V najemnem razmerju tveganje, na primer v primeru škode, običajno nosi najemodajalec. Z lizing pogodbo pa lizingodajalec to tveganje in druge obveznosti prenese na lizingojemalca.

Katere vrste lizinga so na voljo?

Da bi bolje razumeli različne vrste lizinga, so oblike, ki so obravnavane, tiste, ki se dejansko nanašajo na financiranje vozil prek lizinga. Povedano preprosto se vrste lizinga lahko razlikujejo glede na naslednje vidike:

- porazdelitev tveganja,

- trajanje pogodbe,

- osnova za izračun obroka lizinga.

Glavni različici sta tako imenovani finančni in operativni lizing (imenovan tudi poslovni najem).

 • Finančni lizing

  Ta oblika lizinga je najbolj klasična različica in je v osnovi namenjena prenosu tveganja z lizingodajalca na lizingojemalca. Sredstvo, ki se financira z lizingom, postane last lizingojemalca in se običajno uporablja dolgoročno.  

  Lizing na podlagi preostale vrednosti

  Pri lizingu na podlagi preostale vrednosti lizingodajalec oceni vrednost sredstva ob koncu razmerja, na podlagi česar se izračunajo mesečni obroki.

  Tako preostala vrednost kot mesečni obroki so del pogodbe o lizingu. Če je preostala vrednost ob koncu obdobja nižja, mora lizingojemalec plačati razliko.

  Pri tej vrsti lizinga je odločilna ocena preostale vrednosti.
 • Brezobrestni lizing

  Financiranje vozila z brezobrestnim lizingom pomeni, da se na mesečne obroke ne zaračunajo obresti. Mesečni znesek se tako v času trajanja lizinga ne spreminja. Cena lizinga se izračuna na podlagi cene vozila, trajanja pogodbe in načrtovanih kilometrov.

  Brezobrestni lizing je mogoč tudi kot lizing brez pologa, ki ga je pogosto treba plačati pred prvim obrokom. Šele takrat se vozilo lahko začne uporabljati. Nekateri ponudniki lizinga v kombinirani pogodbi ponujajo celo obe možnosti, z ali brez pologa,

  a je tu priporočljiva previdnost, saj se lahko ponudbe pogosto precej razlikujejo v podrobnostih. Izraz "brezobrestni lizing" še ni jasno opredeljen. Pologi se pogosto porazdelijo na mesečne obroke kot dodatek ali pa se zaračunajo pristojbine za prenos vozila.

  Operativni lizing

  Operativni lizing, znan tudi kot poslovni najem je še posebej podoben najemu. V pogodbi o lizingu so določeni obroki in osnovno trajanje lizinga. Mesečni obroki so odvisni od cene vozila in trajanja lizinga.

  Pri tej obliki lizinga lizingodajalec prevzame bistveno več obveznosti kot pri finančnem lizingu, saj nosi celotno naložbeno tveganje ter je odgovoren za servisiranje in vzdrževanje.

  Druga velika razlika je v dolžini osnovnega trajanja lizinga, ki je bistveno krajše kot pri drugih vrstah lizinga. Obdobje lizinga je večinoma en mesec oz. do 28 mesecev, prekinitev pa je ob upoštevanju odpovednega roka mogoča kadarkoli.

Katera vrsta lizinga ima največ prednosti?

Poslovni lizing ponuja podjetjem odločilno prednost: obroki lizinga zmanjšujejo davčno osnovo. Plačila se štejejo za poslovne stroške, zato imajo podjetja možnost zmanjšati svoje davčno breme, kar pozitivno vpliva na likvidnost podjetja. Načeloma se v ta namen lahko uporablja za vse opisane vrste lizinga.

V zasebne namene davčna ugodnost ne velja, vseeno pa je lizing način, kako se lahko izognete dragi naložbi. Lizingojemalcu omogoča načrtovanje finančnega bremena in določeno stopnjo prilagodljivosti pri ravnanju s proračunom.

Lizingi na podlagi prevoženih kilometrov in preostale vrednosti ter brezobrestni lizingi so pogosti zlasti v zasebnem sektorju. Na splošno je pomembno, da vedno podrobno preverite vse pogoje pogodb o lizingu in primerjate ponudbe, da ne bi prišlo do neželenih stroškov.

 

Kako kar najbolje izkoristiti lizing

Kljub privlačnim pogojem ima lizing tudi svoje pasti. Najti pravega ponudnika z najboljšimi in najbolj preglednimi pogoji je običajno težko, a s storitvijo KINTO to ni težava. KINTO namreč ponuja preproste in inovativne rešitve za mobilnost ter prave ponudbe lizinga za vaše individualne potrebe.
 
 Za poslovne stranke je zanimiv predvsem KINTO One. Še danes se obrnite na naše strokovnjake in poskrbite za mobilnost vašega podjetja. Naj vas prepričamo o prihodnosti mobilnosti.